Naujienos

2022 - 12 - 30

Prezidentas vetavo Ūkinko ūkio įstatymo pataisas, kuriomis politikai suvaržė ūkininkų sodybų statybas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1712 [https://bit.ly/3vsyQao].

Seimo priimtu įstatymu siekiama, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų skirta žemės ūkio veiklai vystyti, kad galimybę statyti gyvenamąjį namą su pagalbiniais statiniais turėtų asmenys, kurie realiai verčiasi žemės ūkio veikla. Prezidentas pritaria siekiui spręsti asmenų, kurie pasinaudoja galimybe tapti ūkininkais tik siekdami statyti pastatus ten, kur šiaip neturėtų teisės, problemą, tačiau pažymi, kad Seimo pasirinkti konkretūs reikalavimai neatitinka proporcingumo principo.

Nuoroda į Prezidentūros pranešimą:  https://bit.ly/3jCYiqP

Priminsime, kad LR Žemės ūkio rūmų organizacijų – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos bei Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos iniciatyva  raštu buvo kreiptasi į Jo Ekscelenciją LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl šių metų gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo vetavimo.

Plačiau: https://www.zur.lt/zemes-ukio-rumu-organizacijos-kreipiasi-i-salies-prezidenta-del-ukininko-ukio-istatymo-pataisu-vetavimo/