Naujienos

2024 - 06 - 27

Seime-dėmesys miškų politikai. Priimta rezoliucija, pateiktas naujas LR Miškų įstatymo projektas.

Šiandien, birželio 27 d., Seime dėmesys miškų politikai.

Plenarinio posėdžio pradžioje Seimui teikiama rezoliucija "Dėl miškų politikos" [nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/.../29f3cc40298411efb121d2fe3a0eff27 ]. Rezoliucija siūloma patvirtinti tuos Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) procese išdiskutuotus ir išgrynintus susitarimus (6 iš 9 rengtų susitarimų), kurie dalinai numato ilgalaikes miškų politikos kryptis.

Nuoroda į posėdžio vaizdo įrašą: https://youtu.be/twtYreCFvbQ?t=633

Vėliau darbotvarkėje pateiktas nauja redakcija parengto LR Miškų įstatymo projektas su lydinčiųjų įstatymų pakeitimais [nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/.../85590be02a1511efb121d2fe3a0eff27 ] Po pateikimo - pritarta. Numatymas svarstymas- LRS rudens sesijoje.

Nuoroda į posėdžio vaizdo įrašą: https://youtu.be/twtYreCFvbQ?t=3486