Naujienos

2024 - 04 - 24

Seimo AAK gilinasi į miškų ūkinės veiklos reglamentavimo klausimus

Šį trečiadienį, balandžio 24 d., Seimo Aplinkos apsaugos komitetas surengė klausymus dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo ir leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pokyčių.

Planuojamos ūkinės veiklos reglamentavimo pakeitimus pristatė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius.  Pranešėjas sulaukė daug komiteto narių paklausimų. Klausymuose dalyvavo ir pasisakė Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis.

Klausymus žadama tęsti artimiausiame Seimo AAK posėdyje- š.m. gegužės 8 d.

Tiesioginės Seimo AKK 2024-04-24 posėdžio transliacijos nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=SJ6y_4MQMMA4s