Naujienos

2024 - 02 - 06

Siekiame palankesnių savininkams Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisų

Šį antradienį, vasario 6 d., dalyvavome  Aplinkos ministerijos sukviestame periodiniame susitikime dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) tobulinimo. Aptariami klausimai dėl žemės savininkų informavimo ar pritarimo gavimo procedūros atnaujinimo nustatant spec.sąlygas. 

Vakar vykusiame aptarime dėl žemės naudojimo spec. sąlygų, kurį rengė ŽŪR [plačiau- čia: https://www.facebook.com/zemesukiorumai/posts/pfbid04hTnz4jHqaH5qvdQUMcdq7GvbAYeit7LnubgpxmeJWyQNGJLNwxFQ3NkFQXQxhkWl ], buvo minėta , kad net 40 proc. atvejų nustatant pievas ir šlapynes nustatoma buvo naujai, o po gautų pastabų plotai sumažėjo per pusę. Tai kokiu tikslumu, pagrįstumu tų spec.sąlygų buvo planuota nustatyti, jei faktiškai dabar ~75 tūkst.ha pievų ir šlapynių teritorijų nustatyta?
Kaip pažymėjo šiandieniniame pasitarime dalyvavęs Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA pirmininkas Algis Gaižutis, reikia susitarti dėl 2 dalyku:
-kokie spec.sąlygų apribojimai priskiriami viešąjam interesui (kada žemės saviniko sutinimas neprivalomas);
- kaip yra teisinga ir tinkama nustatyti spec.sąlygas privačiai žemei/miškui.
Todėl vienareikšmiškai, kai spec.sąlygos nustatomos viešo itereso pagrindu, yra būtina:
1) rengiančiai žemėlapius institucijai labai tiksliai numatyti- kur konkrečioje žemės valdoje (ir- kodėl, kokiais kriterijais remiantis) yra planuojama nustatyti spec.sąlyga.;
2) žemės savininką oficialiai informuoti apie tai ir apie pasekmes po spec.sąlygų nustatymo (apribojimai, kompensacijų dydis/tvarka);
3) savininkas- arba sutinka, tada vyksta teisinio spec sąlygų įforminimo procedūros, arba- motyvuotai sureaguoja per nustatytą terminą (reikėtų bent 1 mėn. termino);
4) jei žemės savininkas pateikia motyvuotą atsakymą, kur ginčija spec.sąlygų nustatymo pagrįstumą ar apimtį), tuomet turi būti aiški procedūra- kaip institucija sureaguoja, kas yra daroma ;
5) po sutikslinimo - faktiškai teisingai teritorijoms nustatytos spec.sąlygos įregustruojamos Nekilnojamo turto registre.; 6) žemės savininkas oficialiai informuojamas apie jo nuosavybėje įregistruotas ir jau galiojančias spec.sąlygas.

Po kreipimosi į LRV ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę per Seimo KRK posėdį  2024-01-25, kuomet LMSA pirmininkas A.Gaižutis paragino Vyriausybę nepritarti AM pateiktam LR specialiųjų žemės sąlygų įstatymo pataisų projektui, kuriomis norima įtvirtinti nepamatuotus suvaržymus nuosavybei ir nesprendžiami reikalavimai, jog kad privačios nuosavybės naudojimo apribojimai ar draudimai galėtų būti įvedami tik su žemės/miško savininko žinia ir sutarimu dėl praradimų atlyginimo dydžio.

[Pasiklausyti Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA pirmininko Algio Gaižučio pasisakymo galima nuo posėdžio įrašo 56:47 min.: ➡️ https://youtu.be/Yj4Di9VUadM?t=3396 ]
Po to  sulaukėme Premjerės patvirtinimo, kad taip ir bus padaryta.  Tad laukia atsakingas darbas dalyvaujant teisėkūros procese.