Naujienos

2024 - 03 - 26

Tarptautinis Žemės ūkio ateities forumas 2024: Galimybių atkūrimas maisto sektoriaus pertvarkai

2024 m. kovo 26 d. (antradienį), įvyko tradicinis pasaulinio lygmens Žemės ūkio ateities forumas 2024 [Forum for the Future of Agriculture] Briuselyje. Šių metų FFA2024 tema: Galimybių atkūrimas maisto sektoriaus pertvarkai.

Forumo renginių ciklą sudarė tiesioginės transliacijos, moderuojamos panelinės diskusijos ir dialogai, interaktyvios intervencijos, bendradarbiavomo galimybės ir tematinės parodos. 

Vykstant dabartinei ES bendrosios žemės ūkio politikos diskusijoms apie ateitį, atidžiau pažvelgta į BŽŪP ir kaip pramonė gali užtikrinti, kad kitame politikos cikle priimami sprendimai remtų tvarią maisto sistemą, gaminančią pakankamai kokybiško maisto, kad būtų galima pamaitinti pasaulį.

Stebėti renginio transliaciją https://forumforag.com/
FFA2024 paskyra soc. tinkle Meta: https://www.facebook.com/forumforagriculture
Tądien Briuselyje vyko daugiau svarbių įvykių:
Į AGRIFISH Tarybą rinkosi ES žemės ūkio ministrai aptarti palengvinimų paketo ūkininkams bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimui.

ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (AGRIFISH) posėdyje (vyko 2024 m. kovo 26 d. Briuselyje) miškais turtingų šalių vardu Austrija (kartu su Suomija, Italija, Lenkija, Slovėnija ir Švedija) pateikė bendrą pareiškimą Europos Komisijai dėl ES Kovos su miškų naikinimu reglamento įgyvendinimo [challenges for European agriculture and forestry businesses posed by the deforestation

regulation]. Kreipimęsi reikalaujama, kad iš pradžių EK turėtų atidėti ES kovos su miškų naikinimu reglamento (EUDR) įgyvendinimą. Didesnė dauguma valstybių teigiamai atsiliepė apie šią 6 šalių iniciatyvą, o 15 šalių ją palaiko.

EK siekiamų įgyvendinti „perteklinių taisyklių“ nauda yra nesuprantama, ypač šalims, kurių miškų plotai auga ir kurios turi veiksmingą teisėsaugą miškų išsaugojimui.

Vis daugiau šalių ragina ES Komisiją užtikrinti greitą ir esminę EUDR reglamento peržiūrą. Biurokratinis monstras, kurį ES Komisija sukūrė Kovos su miškų naikinimu reglamento (EUDR) įgyvendinimui, neturi būti aktyvuotas dabartinėje būklėje. Turėtų būti neįtraukti regionai, kuriuose miškų plotas yra stabilus ir didėjantis ir kuriuose yra griežtos teisinės miškų valdymo taisyklės. Priešingu atveju kyla didžiulės žalos rizika dėl teisinio neapibrėžtumo visoms klimato apsaugos pastangoms, miško savininkams, visai vertės grandinei ir visiems medieną naudojantiems vartotojams.

Daugelio ES valstybių požiūriu, EUDR įgyvendinimas atskirose ES valstybėse narėse dabar perauga į vien tik perteklinį biurokratinį priekabiavimą prie ūkininkų ir miškininkų, taip pat mažų, vidutinių ir didelių medienos pramonės įmonių.

Į AGRIFISH tarybos posėdžius susirenka visų ES valstybių narių ministrai, kuruojantys maisto gamybos, kaimo plėtros ir žuvininkystės sritis. Žemės ūkio politikai priklauso bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), žemės ūkio vidaus rinkos taisyklių, miškininkystės, ekologinės gamybos, gamybos kokybės ir maisto bei pašarų saugos sritys.

Tuo pat metu Briuselyje vyko triukšmingas ūkininkų protestas.