Naujienos

2024 - 04 - 11

VMT: Žievėgraužio tipografo daromos žalos ir populiacijos kitimo prognozė 2024 metams

"Žievėgraužis tipografas (lot. Ips typographus) yra žalingiausias Lietuvos miškus pažeidžiantis veiksnys. Ši kinivarpa nudžiovina daugiau medžių nei visi kiti miškus pažeidžiantys veiksniai. Net uraganiniai vėjai nepadaro tiek žalos, kiek šis pavojingiausias spygliuočių medžių liemenų kenkėjas. Iki šiol didžiausias žievėgraužio tipografo masinis išplitimas fiksuotas 1994-1997 metais, kuomet nudžiovintų eglių tūris viršijo 8 milijonus kubinių metrų medienos. Nuo 2021 metų, iš eilės jau trejus metus, stebimas šio kenkėjo ir populiacijos, ir daromos žalos gausėjimas. Lietuvos eglynuose tai yra antras pagal gausumą žievėgraužio tipografo židinių masiškiausias plitimas. 2023 metais buvo užfiksuota gausiausia žievėgraužio tipografo populiacija per trijų dešimtmečių stebėsenos laikotarpį, kuri vykdoma nuo 2003 metų. Visų nuosavybės formų miškuose 2023 metais kenkėjo nudžiovintų eglių tūris sudarė daugiau nei 1 milijoną kubinių metrų medienos",- informuoja Valstybinė miškų tarnyba (VMT).

VMT prognozuoja, kad 2024 metais labiausiai tikėtini žievėgraužio tipografo populiacijos ir daromos žalos kitimo 3 scenarijai, kurie labiausiai priklausys nuo klimatinių sąlygų medžių vegetacijos metu.

Susipažinti su VMT prognozėmis galima tarnybos svetainėje- nuoroda čia...>>>

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas ir vyr. specialistas Rytis Dubickas LRT "Panoramoje" pasakoja apie rekordiškai anksti pradėjusius skraidyti žievėgraužius tipografus.

Reportažą žiūrėkite čia: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000334953/perspeja-del-egliu-kenkejo-invazijos-bandant-apsaugoti-medzius-ragina-naudotis-programele