Renginiai

2022 - 12 - 06

Europos miško savininkų federacijos (CEPF) informacinis seminaras

Šiandien dalyvaujame tradiciniame Europos miško savininkų federacijos (CEPF) informaciniame seminare, skirtame susipažinti su gerąja patirtimi Europos šalių miškų sektoriuje.
Šiame susitikime aptariame du pranešimus:
• Mobilioji BioClimSol programa FORECCAST, kurią pristato Jean Lemaire ir Benjamin Cano iš Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) – ši mobilioji programa apskaičiuoja medžių rūšių nykimo riziką klimato kaitos kontekste. Ji gali būti naudojama tiesiogiai diagnozei atlikti lauke. Aplikaciją sudaro du diagnostikos moduliai. Pirmasis skirtas medynų tvarkymui. Jis apskaičiuoja pažeidimo riziką ir pasiūlo naujoviškus valdymo metodus atsižvelgiant į įvertintą riziką. Antrajame modulyje siūlomi apželdinimo sprendimai su rūšimis, pritaikytomis esamam ir būsimam klimatui konkrečioje vietovėje.
• Norvegijos savanoriška miškų apsaugos schema, kurią pristato Ida Aarø iš Norvegijos miškų savininkų federacijos.
Savanoriško miško išsaugojimo schemą inicijavo Norvegijos miško savininkų federacija 2000 m. ir ji tapo vyraujanti miško apsaugos forma (griežta apsauga gamtos rezervate) privačiuose miškuose nuo 2005 m. Tai yra sėkmingas sprendimas, todėl labai sumažėjo konfliktų, susijusių su griežtos apsaugos teritorijų steigimu miškuose, lygis. Vidutinis tokio miško plotas~300 ha, kompensacija atitinka miško rinkos kainą (paliekant savininkui teisę medžioklei, lankymuisi, ir kt).