Naujienos

2003 - 11 - 28

Miško /žemės savininkai laukia ES finansinės paramos naujų miškų įveisimui ir nuosavų miškų tvarkymui

Š.m. lapkričio mėn. 26 d. Molėtų rajono savivaldybėje įvyko Lietuvos miško savininkų asociacijos ir MSK „Aukštaitijos šilas“ organizuotas seminaras miško/žemės savininkams „Europos Sąjungos finansinė parama miškų ūkiui“. Seminare ES finansinės paramos sąlygas, tvarką, galimybes pristatė ir į susirinkusių miško/žemės savininkų klausimus atsakinėjo MSK „Aukštaitijos šilas“ direktorius Saulius Tirevičius, Lietuvos miško savininkų asociacijos projektų vadovė Kristina Mačiulytė, Žemės ūkio ministerijos vyr. specialistas Darius Liutikas, Finansų ministerijos vyr. specialistas Darius Trakelis bei Molėtų rajono Žemėtvarkos skyriaus specialistas Rimantas Čereška.
Gausus susirinkusių dalyvių būrys byloja, kad Molėtų rajono miško/žemės savininkai tai ypatingai aktuali tema. Molėtiškiai ypatingai domėjosi apleistų ir dirvonuojamų žemės ūkio paskirties žemių apsodinimu mišku.
Pasak seminaro metu paranešimus skaičiusių specialistų, miško/žemės savininkai jau turėjo galimybę gauti ES paramą naujų miškų įveisimui ir miškų infrastruktūros tobulinimui (miško kelių tiesimui, aikštelių, informacinių ženklų įrengimui ir kt.) pagal SAPARD programą. Nors šių metų lapkričio mėn. 28 d. baigiasi paraiškų priėmimas SAPARD paramai gauti, miško/žemės savininkai, nespėję pateikti paraiškų, dar turės galimybę pretenduoti gauti ES struktūrinių fondų (EŽŪOGF) paramą, kuri numatyta 2004-2006 m. laikotarpiui.
Didžiausią paramą 2004-2006 m. ketinama skirti pagal Kaimo plėtros planą – žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku. Šimtu procentu numatoma kompensuoti miško įveisimo išlaidas bei jo priežiūros ir apsaugos išlaidas, laikotarpiui iki penkerių metų. Taip pat ketinama mokėti metinę išmoką prarastoms žemės ūkio veiklos pajamoms kompensuoti 20 metų. Šios išmokos dydis, priklausomai nuo žemės našumo ūkininkams sieks nuo 120 iki 707 Lt už hektarą per metus, kitiem – 30 -176 Lt. Beje, parama nenumatyta kirtaviečių atsodinimui.
75 proc. parama bus teikiama šioms privačių miškų išlaidoms kompensuoti – miško keliams, aikštelėms, sausinimo įrenginiams, informaciniams ženklams ir kt. įrengti bei jaunuolynams ugdyti. 50 proc. parama bus teikiama naujos miškų ūkio technikos ir įrangos įsigijimui.
Numatoma visiškai kompensuoti išlaidas miškų priešgaisrinei ir sanitarinei apsaugai užtikrinti bei stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistiems miškams atkurti.
Svarbu žinoti, kad, siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų jau sekančiais metais, reikia iki šių metų gruodžio 1-osios rajono savivaldybėje ar seniūnijoje užsiregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Realiausia gauti paramą, teikiant grupines paraiškas. Lietuvos miško savininkų asociacija ir asociacijos rajoniniai kooperatyvai jau iš anksto registruoja miško/žemės savininkus, siekiančius gauti ES struktūrinių fondų paramą.

Nemokamos konsultacijos ES paramos miškų ūkiui klausimais suteikiamos Lietuvos miško savininkų asociacijos administracijoje Kalvarijų g. 131-314, Vilniuje tel. 8-5 2767590, el. p. kristina@forest.lt