Naujienos

2008 - 05 - 11

* Saugomų teritorijų įsteigimui ir tvarkymui skiriama dešimtys milijonų litų

 Aplinkos ministerija savo tinklapyje www.am.lt pateikia informaciją apie Saugomų teritorijų įsteigimui ir tvarkymui skiriamą ES bei valstybės biudžeto finansavimą. Dešimtys milijonų litų skirta R.Baškytės vadovaujamos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos inicijuotiems projektams.

   

Pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos palinkai prevencija“ veiklos grupę „Saugomų ir nesaugomų teritorijų įsteigimas ir tvarkymas“  pasirašytos šios paramos sutartys :

1. Valstybės institucijų, vykdančių buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų monitoringą bei priežiūrą, sustiprinimas

2. Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas

3. Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra

4. Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose demontavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas

5. Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas

6. Apleistų pastatų likvidavimas

7. Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra 2

8. Lietuvos Baltijos pajūrio juostos atkūrimas ir išsaugojimas

9. Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimo II etapas