Naujienos

2004 - 01 - 12

Pirmenybė, teikiant ES paramą - asocijuotiems miško/žemės savininkams

Lietuvoje vyrauja smulkūs miško/žemės valdos plotai – vidutiniškai vieno miško savininko valdos plotas siekia 4,6 ha.
Smulkios miško/žemės valdos sukuria daug problemų miško/žemės savininkams tiek dėl ūkininkavimo nuosavose valdose, tiek ginant savo interesus bei teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms, rengiančioms teisės aktus, reglamentuojančius ūkininkavimo nuosavuose miškuose tvarką, taisykles, reikalavimus.

Miško/žemės savininkų kooperacija bei miško/žemės plotų konsolidavimas ypatingai aktualus, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos erdvę. Kaip žinia, miškų ūkiui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų yra numatyta ženkli finansinė parama. 2004-2006 m. pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir Kaimo plėtros planą (KPP) miškų ūkiui plėtoti numatyta skirti apie 113 mln. Lt.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys paramos miško/žemės savininkams suteikimo tvarką šiuo metu vis dar derinami tarp Lietuvos valstybinių institucijų (LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, LR Finansų ministerija) ir Europos Sąjungos komisijos.

Miško/žemės savininkų kooperacijai pritaria bei ją skatina Lietuvos valstybinės bei Europos Sąjungos valdančiosios institucijos. Skatinant miško/žemės savininkų kooperaciją, Žemės ūkio ministerija, pastaruoju metu Kaimo plėtros plane, kuris nustato paramos suteikimo tvarką naujų miškų įveisimui žemės ūkio paskirties žemėje, numatė, kad, pirmenybę, siekiant gauti paramą miškų įveisimui, turės miško/žemės savininkai, esantys asociacijos nariais (5 papildomi prioritetiniai balai, vertinant paraiškas paramai gauti). Taigi miško/žemės savininkams tikslinga jungtis į asocijuotas struktūras, siekiant palankesnių sąlygų ne tik gaunant paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bet ir ginant savo interesus.

Lietuvos miško savininkų asociacija, atstovaudama miško savininkų interesus, prašo susipažinti su siūlomomis paramos priemonėmis miško/ žemės savininkams pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir Kaimo plėtros planą (KPP) bei visus miško/žemės savininkus aktyviai įsijungti į šį procesą, pateikiant pasiūlymus, pastabas bei esamas problemas.

Išsamesnė informacija: Kalvarijų g. 131-314, Vilnius; tel. 8-5 2767590, mob. 8-683 33620, el.p. kristina@forest.lt

Kristina Mačiulytė
ES struktūrinės paramos miškų ūkiui koordinatorė