Naujienos

2005 - 02 - 08

*Netekę šunų latvių medžiotojai įtaria lietuvius

Pasibaigus garsiajam "kiaulių karui", kai latviai nenoriai pirko lietuvišką kiaulieną, dabar tarp kaimyninių šalių medžiotojų gali prasidėti "šunų karas". Mat prieš kelias dienas medžiodami pasienyje latviai prarado du šunis, kuriuos, kaip įtariama, nušovė lietuviai.

Kaip rašo dienraštis "Lietuvos rytas", klubo "Ozoli" nariai medžiojo briedžius netoli Bauskės rajono Viršių kaimo. Du medžiokliniai šunys - Vairio Sturio rusų europinė laika Rio bei Andrejaus Drolando tokios pat veislės Tarchunas - aptiko briedį ir jį nusivijo.

Bet žvėris perlėkė per Lietuvos ir Latvijos sieną. Šunys - įkandin jo. Medžiotojams teko sustoti.

"Netrukus Lietuvos pusėje pasigirdo šūviai. Mūsų medžiotojai nustebo: juk lietuviams briedžius medžioti draudžiama", - pasakojo Latvijos medžiotojų kinologų susivienijimo pirmininkas Mintautas Kalninis.

Nesulaukdami grįžtančių laikų bei nujausdami nelaimę, Latvijos medžiotojai pasikvietė Lietuvos pasieniečius ir kartu su jais nusekė briedžio ir šunų pėdsakais.

Greitai jie aptiko vietą, kurioje ant sniego raudonavo kraujas ir tamsavo plaukai. Pakviestas latvių veterinarijos gydytojas nustatė, kad jie - šunų, ir surašė apžiūros aktą.

Čia pat vyrai pastebėjo įdubas sniege, kur gulėta šunų, ir šratų žymes aplink. Nuo čia vingiavo žmonių pėdsakai ir mašinos vėžės.

"Mes išsiaiškinome, jog tą dieną čia medžiojo Pasvalio rajono medžiotojų klubo "Kiemėnai" medžiotojai. Galbūt jie ir nušovė mūsų laikas", - spėliojo M.Kalninis.

Latviai įtarimais pasidalijo su Lietuvos Aplinkos ministerija ir paprašė nustatyti kaltininkus. Kaimyninės šalies medžiotojai jiems padarytą žalą įvertino aštuoniais tūkstančiais eurų.

"Mūsų bent atsiprašytų. Kitaip latvių medžiotojai gali atsakyti tuo pačiu, kai į Latvijos teritoriją patenka lietuvių medžiotojų šunys", - kalbėjo M.Kalninis.

"Siena su Latvija netrumpa, ir šunys dažnai ją perbėga. Tačiau iki šiol tokie konfliktai būdavo sprendžiami geranoriškai - medžiotojai pranešdavo apie atbėgėlius, grąžindavo juos. Dabar gali kilti "šunų karas" ir nukentėti ne tiktai Pasvalio, bet ir Biržų, Pakruojo, Šiaulių, Mažeikių, kitų pasienio rajonų medžiotojų šunys", - dienraščiui sakė Lietuvos laikų savininkų klubo prezidentas Gediminas Žiūkas.

Pasvalio rajono "Kiemėnų" medžiotojų klubo pirmininkas, akcinės bendrovės "Pasvalio agrodileris" vadovas Romualdas Dobkevičius atsisakė komentuoti šį įvykį: "Aš toje medžioklėje nebuvau ir nieko nežinau".

"Man R.Dobkevičius iš pradžių irgi sakė toje medžioklėje nedalyvavęs ir pažadėjo viską išsiaiškinti su savo vyrais. Tačiau kitą dieną jis man pareiškė pats matęs, kaip laikos su briedžiu nubėgo gilyn į Lietuvos teritoriją", - stebėjosi G.Žiūkas.

Aplinkos ministerijos Pasvalio rajono agentūros vedėjas Juozas Baltrūnas teigė pirmąkart išgirdęs apie šį incidentą. "Į mus niekas dėl to nesikreipė. Kai kreipsis, tada ir aiškinsimės, kaip ten buvo", - sakė pareigūnas.

DELFI informacija