Naujienos

2010 - 04 - 01

Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo Rambyno RP direkciją nutraukti 1,4 mln. Lt vertės neskaidrų pirkimą

Šaltinis: www.vpt.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT)  2010-03-31 informuoja įpareigojusi Rambyno regioninio parko direkciją nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Rambyno RP lankytojų centro ir lankytojų centro vidaus ekspozicijos įrengimas” pirkimo procedūras. Konkurso metu dalyvavo tik vienas tiekėjas, pateikęs vienintelį pasiūlymą, kurio vertė 1.393.003,41 Lt. Parengtos konkurso sąlygos neužtikrino ir neskatino konkurencingumo kitų tiekėjų atžvilgiu.

Atlikdama kontrolės ir prevencijos priemones VPT išnagrinėjo skelbimą apie minėtą konkursą ir nustatė, kad perkančiosios organizacijos (toliau – PO) parengtos konkurso sąlygos galimai yra parengtos vienam tiekėjui, gali pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir, neužtikrinti konkurencijos tarp tiekėjų. Tarnyba įpareigojo PO sustabdyti pirkimo procedūras ir pateikti dokumentus.

Įvertinus pirkimo procedūras nustatyta, kad konkurso pirkimo objektą sudaro visiškai skirtingo pobūdžio pirkimo objektai: statybos darbai ir ekspozicijos įrengimas. Perkančioji organizacija nesuskirstė pirkimo objekto į dalis, kurių kiekvienai būtų teikiami atskiri tiekėjų pasiūlymai ir sudarytos atskiros pirkimo sutartys.

Pirkdama ekspozicijos paslaugas ir prekes (pvz., filmų sukūrimas bei tekstinės ir vizualios informacijos stendams parengimas, eksponatų ir manekenų įsigijimas), kurių estetinės ir meninės charakteristikos yra svarbios, PO iš tiekėjo nereikalavo pateikti jo siūlomų paslaugų ir prekių aprašymų. Tai reikalinga perkančiajai organizacijai įvertinti, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka PO poreikius ir pirkimui skirtos lėšos bus racionaliai panaudotos.

PO skelbime apie pirkimą nurodė, kad perkami tik statybos darbai, jokių papildomų prekių ar paslaugų nenumatyta, o rangovas įsipareigojo atlikti tik darbus. Tuo pažeista nuostata, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių. Pažymėtina, kad PO įvykdė Tarnybos įpareigojimą ir nutraukė minėto neteisėto konkurso procedūras.

Šiuo metu darbų rinkoje yra daug tiekėjų, kurie galėtų būti suinteresuoti siūlyti atlikti PO reikalingus statybos darbus kuo palankesnėmis sąlygomis už mažiausią kainą. Tačiau perkančioji organizacija, įtraukdama į pirkimo objektą ir ekspozicijos įrengimo paslaugas, kurios skiriasi nuo statybos darbų, nesudarė palankių sąlygų tiekėjams tarpusavyje konkuruoti ir papildomai varžė jų galimybę dalyvauti pirkime.

Tarnyba primena, kad perkančioji organizacija, atlikdama viešuosius pirkimus, privalo užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pagrindinių pirkimų principų laikymąsi ir nustatyto pirkimų tikslo siekimą. Taip pat atkreipia dėmesį, kad tai ne pirmas atvejis ir rekomenduoja parengti tikslius ir aiškius pirkimo dokumentus, pirkimo objektą konkrečiai apibrėžti techninėje specifikacijoje, nes skirtingų objektų įtraukimas į vieną pirkimą ir šio pirkimo neskaidymas į dalis, neužtikrina ir neskatina konkurencingumo kitų tiekėjų atžvilgiu.
***********************

VPT kovo pradžioje skelbė, jog pradėjo tikrinti 50 rizikingiausių viešųjų pirkimų, siekdama išaiškinti, ar juos vykdant nebuvo pažeistos viešųjų pirkimų taisyklės.

Pernai Lietuvoje viešaisiais pirkimais, išankstiniais duomenimis, nupirkta prekių, atlikta paslaugų bei darbų už maždaug 9,2 mlrd. litų, 2008 metais - už 13,5 mlrd. litų.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba skelbia, kad šiuo metu saugomose teritorijose yra 29 lankytojų centrai, iš jų net 5 – Anykščių, Krekenavos, Sartų, Tytuvėnų ir Varnių regioniniuose parkuose – įrengti praėjusiais metais. Tarnybos reguliavimo srityje esančiuose 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose, 3 rezervatuose ir 1 biosferos rezervate numatyta turėti 40 lankytojų centrų. 2010 – 2011 metais planuojama lankytojų centrus pastatyti arba rekonstruoti dar septyniose saugomose teritorijose.