Naujienos

2010 - 04 - 02

Prof.A.Kuliešis: inventorizacijos metu brandžių medynų tūriai sistemiškai mažinami 10-20%

Nacionalinės miškų inventorizacijos rezultatai rodo, jog sklypinės miškų inventorizacijos metu, nepaisant papildomų pastangų, naudojamų kampinės apskaitos barelių matavimų, brandžių medynų tūriai sistemiškai yra mažinami vidutiniškai 13 proc., o atskirais atvejais ir dar daugiau. Tokį  mažinimą lemia sklypinės atrankinės inventorizacijos metodo netobulumas ir inventorizacijos rezultatų vartotojo siekimas turėti medienos rezervą , kai medienos ruoša, sandėliavimas, transportavimas ir prekyba yra nepakankamai racionali,- konstatuoja prof.Andrius Kuliešis.

 

lietuvosmiskai.lt komentaras: Š.m. balandžio 1 d. (data- matyt tik sutapimas) Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos  paskelbė , kad raštu kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą, Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetą, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją dėl spaudoje pasirodžiusios neva klaidingos informacijos apie sistemingai mažinamus brandžių medynų tūrius.
Nerimas suprantamas, kadangi vieni svarbiausių GMU  nuostatuose įvardintų šios institucijos uždavinių- organizuoti bei koordinuojanti urėdijoms  patikėto   valstybės turto - valstybinių miškų  išteklių išsaugojimą bei efektyvų naudojimą. Jei įvardintais faktais susidomėtų specialiosios tarnybos, keletą metų miškotvarkos specialistų vykdytos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis  paremtų išvadų taip paprastai nebebus galima  paneigti  per žiniasklaidą metus pastaruoju metu taip  įprastus mistinius kaltinimus siekiu privatizuoti valstybinius miškus ar  naikinti urėdijas.
Apskaita vykdoma kvalifikuotų valstybinės įstaigos specialistų pagal aprobuotas tarptautiniu lygiu metodikas. Nustatyti faktai dėl medienos tūrio apskaitos neatitikimų, kiek žinoma, ne kartą buvo pristatyti ankstesniems aukščiausiems už miškų žinybą atsakingiems pareigūnams. Galbūt aiškiausiai ir išsamiausiai situaciją viešai apibūdino dabar jau buvęs  buvosios Valstybinės miškotvarkos tarnybos vadovas prof. A.Kuliešis šiais metais naujai pradėtame leisti specializuotame žurnale "Miškai".
****************************************
Kviečiame susipažinti:

Šaltinis:žurnalas "Miškai" 2010 sausis.(13 psl.)prof. Andriaus Kuliešio straipsnio "Valstybės miškų ūkis 2010 metais"

 

Citata: [...Apskaitą būtina tobulinti. Ne mažiau svarbūs yra ir brandžių medynų apskaitos tobulinimo klausimai. Nacionalinės miškų inventorizacijos rezultatai rodo, jog sklypinės miškų inventorizacijos metu, nepaisant papildomų pastangų, naudojamų kampinės apskaitos barelių matavimų, brandžių medynų tūriai sistemiškai yra mažinami vidutiniškai 13 proc., o atskirais atvejais ir dar daugiau. Tokį  mažinimą lemia sklypinės atrankinės inventorizacijos metodo netobulumas ir inventorizacijos rezultatų vartotojo siekimas turėti medienos rezervą , kai medienos ruoša, sandėliavimas, transportavimas ir prekyba yra nepakankamai racionali. Todėl, viena vertus, svarbu tobulinti medienos apskaitos, prekinės medienos išeigos iš stataus miško normatyvus, įteisinti galimus medienos nuostolius ruošos, transportavimo ir sandėliavimo metu, tobulinti prekybos mediena taisykles. Kita vertus reikia gerinti inventorizacijos metodus, užtikrinti objektyvų inventorizacijos metodų, garantuojančių nepriklausomą nuo vykdytojo valios praktinį taikymą.

 

Inventorizacija mažina išteklius. 2008-2009 m. šešiose miškų urėdijose (Anykščių, Jonavos, Kazlų Rūdos, Rokiškio, Ukmergės ir Zarasų) atlikta brandžių medynų inventorizacija atrankos metodu patvirtino ankstesnes išvadas, jog sklypinės inventorizacijos metu brandžių medynų ištekliai yra 10-20 proc. mažinami... ]

 

 

Visą prof. A.Kuliešio straipsnį "Valstybės miškų ūkis 2010 metais" skaitykite žurnalo"Miškai" 2010 sausio mėn. numeryje ...>>>