Naujienos

2010 - 04 - 10

ŽŪM: Parama bus mokama tik už deklaruotą mišką

Paramos pagal tris Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos (KPP) gavėjai turi atkreipti dėmesį į naują reikalavimą deklaruoti miško plotus, už kuriuos mokama parama,- informuoja 2010-04-09 Žemės ūkio ministerija.

Šis reikalavimas aktualus dalyvaujantiems KPP priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Jis taikomas ir tiems paramos gavėjams, kurie pateikė paramos paraiškas per 2008 ar 2009 m. skelbtus paraiškų rinkimus.

Pagal KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ privaloma deklaruoti apželdinamą plotą.

Tuo tarpu pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ privaloma deklaruoti miško plotus, kuriuose savanoriškai taikomi prisiimti veiklos apribojimai.

Paramos gavėjai plotus, už kuriuos skiriama parama, turės deklaruoti tol, kol vykdomi su gaunama parama prisiimti įsipareigojimai. Priešingu atveju išmokos pagal vieną ar kitą priemonę nebus mokamos.

Plotas deklaruojamas teikiant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas tiesioginėms išmokoms gauti. Šiais metais deklaravimas prasideda balandžio 12 d., o baigiasi birželio 15 d.

Tiesa, nuo šių metų užpildyti deklaraciją galima ir namuose. Asmenys, turintys galimybę naudotis elektronine bankininkyste, gali patys jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai2010.vic.lt) ir užpildyti elektroninę formą. Pareiškėjai ar paramos gavėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad visi deklaruojami žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar miško naudmenų laukai turi būti įbraižyti elektroniniu būdu.

Elektroninę deklaraciją užpildęs pareiškėjas turi atsispausdinti paraiškos registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų (bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 15 d.) atsiųsti į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.

Jei elektroniniu būdu savarankiškai užpildyti paraiškos nepavyksta, visada galima kreiptis į seniūnijos atsakingą darbuotoją pagal žemės ūkio valdos registracijos vietą.

Reikalavimas kasmet deklaruoti apželdinamą ar saugomą miško plotą galios ir naujiesiems pareiškėjams. Šiemet Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai skyriai priims paraiškas paramai pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ iki pat lapkričio 30 dienos. Tuo tarpu pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ paraiškos pirmą kartą renkamos su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaracijomis.