Naujienos

2010 - 04 - 27

Briuselyje aktyviai aptarinėjamos būsimosios ES miškų politikos gairės

 
   

Briuselyje jau verda karšti debatai dėl  naujojo ES finansinio laikotarpio po 2013-jų metų. Peržiūrima ES bendroji žemės ūkio politika,  planuojama- kokioms sritims ir kiek bus skiriamaf inansavimo iš ES biudžeto. Tad šiuo metu diskutuojami  sprendimai turės reikšmingos įtakos visam ūkiui artimiausią dešimtmetį. Labai svarbu savalaikiai gauti informaciją ir aktyviai dalyvauti.

 

2010-04-15 (ketvirtadienį) iš  ryto, siekiant suderinti šalių atstovų pozicijas, COPA-COGECA  patalpose Briuselyje vyko europinių organizacijų pasitarimas ( COPA - ES žemės ūkio organizacijų komitetas; COGECA-ES žemės ūkio kooperatyvų generalinė konfederacija) . COPA-COGECA Miškų darbo komiteto (Working Party "Forestry")   posėdžio metu  gamintojai (miškų ir žemės savininkų, medienos pramonės ir t.t.) atstovai) aptaria ir derina dalyvaujančių europinių organizacijų pozicijas rengiantis sekančią dieną (penktadienį) kviečiamam Miškų ir medžio kamštienos konsultacinio komiteto (Forestry&Cork AG) posėdžiui.


Narystė europinėse organizacijose užtikrina LMSA atstovams  galimybes reguliariai dalyvauti  ir COPA-COGECA Miškų darbo komiteto (Working Party "Forestry") veikloje, įtakoti priimamus siūlymus svarstomais miškų ūkio klausimais tiesiogiai išsakant Lietuvos miško savininkų poziciją atsakingiems EK pareigūnams, gauti naujausią informaciją apie europiniame lygyje priimamus sprendimus. Per Europos miško savininkų asociacijų federacijos (CEPF) delegacijos sudėtyje posėdyje dalyvauja CEPF Valdybos narys A.Gaižutis.

 

2010-04-15 (ketvirtadienį) po pietų Bruiselyje vyko Europos žemės savininklų organizacijos (ELO) Miškų politikos darbo grupės (ELO Forest PG) pasitarimas. Jame dalyvavo LMSA pirmininkas Algis Gaižutis. ELO yra privačios nuosavybės teises kompetetingai atstovaujanti įtakinga europinė organizacija, apimanti platų spektrą veiklų. ELO remia ir skatina kuo įvairesnį žemės ir miško išteklių panaudojimą, siekiant sudaryti galimybes diversifikuoti žemės savininkų pajamas. 

 

2010-04-16 (penktadienį) Briuselyje įvyko Europos Komisijos organizuojamas Miškų ir medžio kamštienos konsultacinio komiteto  (Forestry&Cork AG)   posėdis. Eksperto teisėmis posėdyje dalyvavo LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, deleguotas per Europos žemės savininkų organizaciją (ELO) atstovauti žemės ir miškų savininkų interesus. Europos Komisijos organizuojamus Miškų ir medžio kamštienos konsultacinio komiteto (Forestry&Cork AG) posėdžius kuruoja ES Žemės ūkio ir Kaimo plėtros Generalinis direktoratas. Europos Komisijos atstovai atsiskaitė komiteto nariams dėl  2009-jų nuveiktų darbų įgyvendinant ES Miškų strategijos Priemonių planą (Forest Action Plan).   Buvo  aptariami svarbiausi Europos Komisijos priimti sprendimai, liečiantys miškų  sektoriaus ateitį. Kadangi ES dabartinė  Miškų strategija , patvirtinta dar 1998 ir 2006  priimtas  ES miškų strategijos įgyvendinimo veiksmų planas nustoja galioti  2011, rengiami nauji politiniai dokumentai.


ES jau įsibėgėja viešos konsultacijos dėl Europos Komisijos š.m. kovo 1 d. paskelbtos Žaliosios knygos miškų apsaugos ir  informacijos klausimu. 2010 m. kovo mėn. 1 d. - liepos mėn. 31 d. interneto svetainėje Your Voice in Europe (http://ec.europa.eu/yourvoice) renkamos visų suinteresuotų piliečių ir organizacijų pasiūlymai ir pastabos dėl ES miškų politikos ateities. Per konsultacijų laikotarpiu organizuotą žaliąją savaitę Komisija birželio 3 d. pakvies suinteresuotuosius asmenis į seminarą ir susitikimą Briuselyje. Žalioji knyga bus aptariama miškų apsaugos konferencijoje, kurią balandžio mėn. 6-7 d. Valsaine, Ispanijoje, organizuos Europos Sąjungai pirmininkaujanti Ispanijos vyriausybė.


Nuo konsultacijų metu suformuotos nuomonės priklausys, ar ES bus imtasi rengti bendrąją ES miškų direktyvą, arba tik apsiribota ES miškų strategijos atnaujinimu.


Europos miško savininkų asociacijų federacijos (CEPF) yra išsakiusi savo poziciją dėl šios EK žaliosios knygos (susipažinti galite čia ...>>>)

Išsamesnė informacija:

Algis Gaižutis el.paštas: algis@forest.lt