Naujienos

2004 - 04 - 26

Specialistas pataria. V.Jusas: Kiek kainuoja miškas

Kuomet parduoda mišką...
2004 m. blandis
Kiek kainuoja miškas
    Po 2004 m.gegužės 1 d.  turėtų suintensyvėti miškų pirkimas, nes miško žemę gali pirkti įmonės ir užsieniečiai. Todėl norintiems parduoti savo mišką pasiūlymų turėtų nestokoti. Tačiau miško savininkams reikėtų žinoti, nuo ko priklauso miško kaina, kad neturėti bereikalingų vilčių arba, kas dar blogiau, neparduoti pigiau, negu galima gauti parduodant tik nenukirstą mišką.


   Savininkas iš savo miško finansinę naudą gali gauti trimis būdais: parduodamas savo mišką su žeme, parduodamas nenukirstą mišką išsikirtimui ir pats vykdydamas kirtimus ir medienos pardavimą.
Pirmu būdu savininkas gauna pinigus iš karto už visą mišką, tačiau tai visada yra žymiai mažesnės pajamos, negu būtų gautos mišku naudojantis ir jį paliekant savo palikuonims.  Žinoma, jei miškas priskirtas II miškų grupei, kur miško naudojimas beveik visiškai uždraustas, nauda iš pardavimo gali būti ir didesnė negu iš naudojimo.  Lietuvoje dar tik pradedama mišką naudoti kaip užstatą bankui imant paskolą. Todėl reikėtų pagalvoti, ar Jūsų  vaikams ar vaikaičiams nereikės šiuo nekilnojamu turtu pasinaudoti bent tokiu būdu.
    Parduodant mišką su žeme jo kaina priklauso nuo dviejų dalykų: nuo žemės kainos ir nuo medyno kainos. Žemės vertė priklauso ne nuo jos derlingumo, kaip kad priimta žemės ūkyje, bet nuo jos geografinės vietos. Ji gali būti ir visiškai bevertė arba net ir nuostolinga, nes nuo jos ateityje gali reikėti mokėti mokesčius. Tačiau jei ji yra arti didelių miestų, gerų kelių ar prie vandens telkinių, tinkamų poilsiui, pačios vietos (o ne  žemės) vertė gali būti keliolika kartų didesnė nei ant jos augančios medienos. 
    Medyno vertė priklauso nuo to, kaip daug ir kaip greitai galima gauti pajamų parduodant medieną. Neteko girdėti kad kas mokėtų už miške augančias uogos, vaistažoles ar grybus, už gryną orą ar pan. Jei pagal galiojančius įstatymus negalima vykdyti kirtimų, tai medynas yra bevertis (žinoma tik jo pirkimo-pardavimo prasme). Todėl savininkas, norėdamas parduoti mišką, turėtų sužinoti savo valdos miškotvarkinę informaciją. Šią informaciją turi teisę gauti tik miško savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą ji neturi būti teikiama bet kam. Reikia prašyti savo valdos medynų plano kopijos ir taksoraščio išrašo arba kopijos. Taip pat reikia pasiklausti, kelintais metais atlikta miškų inventorizacija. Taksoraštyje būna surašyta medynų rūšinė sudėtis (kiek kokios rūšies medžių sudaro medyno tūrį), medynų vidutinis aukštis ir vidutinis storis, vidutinis amžius, skalsumas (rodo medyno tankumą) ir kiti pirkimui-pardavimui mažiau savrbūs rodikliai.Taip pat ten nurodyta kiekvieno medyno priskyrimas kuriais nors miškų grupei, nuo ko labai priklauso galimi vykdyti kirtimai ir tuo pačiu pardavimo kaina. Reikia pasitikslinti, ar paskutiniu metu neįvesta papildomų apribojimų.

    Kadangi net 2-3 metų medyno amžiaus skirtumas gali turėti reikšmės sandorio kainai, reikėtų patikrinti brandžių  medynų amžių vietoje (brandžiais vadinami tie medynai, kuriuos pagal galiojančias taisykles galima iškirsti). Galima patiems suskaičiuoti medžių rieves ant nesenų kelmų. Tačiau be profesinalo vertinimo patiems sunku įvertinti visus faktorius, nuo kurių priklauso medyno priskyrimas brandiems ar dar nebrandiems, ir tuo pačiu sužinoti, kada jie bus kertami.
Jei medynai yra jauni, priskiriami jaunuolynams  ir pusamžiams medynams (konkretus amžius priklauso nuo medžių rūšies ir miškų grupės), juose, priklausomai nuo rūšinės sudėties, skalsumo, sanitarinės būklės ir miškų grupės gali būti vykdomi vadinami retinimo arba einamieji kirtimai. Nuo jais iškertamų medžių rūšies ir medienos kiekio priklauso pardavimo kaina.
Jei valda nemaža arba joje yra brandžių medynų, kurie gali būti kertami, visada verta pasidaryti valdos individualų miškotvarkos projektą. Kainuoja jis nemažai, dažniausiai daugiau kaip 500 Lt, tačiau parduodant mišką ta suma keleriopai sugrįžta. Be to, pagal tokį projektą profesionalas medynų prekinę vertę gali įvertinti kelių šimtų litų tikslumu. Apytikriai tai galite padaryti ir patys, iš skelbimų ar konsultuodamiesi susižinoję nenukirsto miško kainas. Labai grubiai galima sakyti, kad iš retinimo kirtimų pagaminami popiermedžiai, einamuose kirtimuose - pusė tūrio taros rąsteliai, pusė - popiermedžiai, nes ugdymo kirtimais kertami prasčiausi ir ploniausi medžiai. Pagrindiniuose kirtimuose, priklausomai nuo medžių rūšies, pusė arba kiek daugiau tūrio sudarys rąstai, kita dalis bus tariniai rąsteliai, popiermedžiai ir malkos. Lapuočių medynuose malkų gali būti daugiau nei trečdalis viso tūrio. Tuo metu esančias sortimentų kainas (jos kas mėnesį gali būti kitokios)  galite sužinoti  iš skelbimų arba LMSA leidžiamo biuletenio "Infomedis". Iš sortimentų kainos reikia atimti miško ruošos išlaidas, kurios gali būti nuo 15 iki 30 Lt/m3. Tada dažnai paaiškėja, kad savininkas parduodamas mišką tik nusikirtimui arba kirsdamasis pats gali uždirbti daugiau, negu jam siūlo apsukrūs pirkėjai už mišką su žeme, ir dar liks miškas kaip nekilnojams turtas.
    Turėdami išvardintą informaciją apie savo mišką jau galite skambinti pagal skelbimus ir, apibūdinę savo valdą, teirautis kainos. Saugumo sumetimais nerekomenduoju skelbtis patiems. Geriau kreiptis į LMSA skyrių ar nekilnojamo turto agentą.

 
    Jei paaiškėja, kad jums siūlomą kainą galima gauti iškirtus numatytus kirtimus (pradedant retinimais ir baigiant pagrindiniais kirtimais), valdą parduoti su žeme vertėtų tik susiklosčius išimtinoms aplinkybėms. Dažnai vienas iš argumentų būna bendrasavininkų gausa. Tačiau bet kuriuo atveju reikės dalintis tik gautą pelną, nesvarbu, ar parduodate su žeme ir netenkate galimybės palikti savo turtą vaikams, ar dalinatės gaunamą naudą naudodamiesi mišku. Jei neturite fizinių galimybių patys vykdyti miško ruošos darbų, tai galite patikėti LMSA rekomenduojamai įmonei. Dažnai bijoma, kad pirkėjai apgaus, todėl LMSA rekomendacija apsaugo nuo to, nes LMSA bendradarbiauja tik su patikimomis ir legaliomis įmonėmis. Jei darbus atlieka patirtį turinti įmonė, po ugdymo kirtimų miškas bus tik dar vertingesnis. Po plynų kirtimų tos pačios įmonės dažniausiai ir atželdo kirtavietes. Taip pat jau praktikuojama sudaryti ilgalaikes miško priežiūros (kai kas vadina administravimo) sutartis, pagal kurias įmonė įsipareigoja atlikti sutarto lygio miško priežiūrą, o iš gaunamo pelno pasilieka dažniausiai mažiau nei 10 procentų. Jei nesiekiate greitos ir trumpalaikės naudos, darant individualų miškotvarkos projektą galima suprojektuoti neplynus kirtimus (tik retais atvejais tai būna neįmanoma), kuriais medynas nukertamas per kelis dešimtmečius ir nereikia želdyti. Ir eilę metų turite pastovias pajamas.
    Jei naudodamiesi visa turima informacija nusprendėte kirtimus vykdyti patys, turėtumėte susižinoti miško kirtimo kainas ir įvertinti savo išlaidas ir sugaištą laiką. Šiltu metų laiku spygliuočių mediena per 2 savaites nuo jos iškirtimo turi būti išvežta iš miško, todėl reikia pasiskaičiuoti, ar sugebėsite taip greitai suktis. Be to, reikia išmokti atpažinti medienos ydas, susižinoti tuo metu perkamų sortimentų technines sąlygas,suorganizuoti medienienos pervežimą, dalyvauti pakraunant medieną, susirasti patikimus ir mokius medienos pirkėjus. Dažnai ant bankroto ribos esančios įmonės žada didesnes kainas ir apmokėjimą per 5 dienas. Tačiau nesumoka. Savininkams, neturintiems patikimos informacijos apie pirkėjus, rekomenduoju prašyti mokėjimo prieš išsivežant medieną.
Paprasčiausia visą čia išvardintą informaciją ir oreantacinę savo miško kainą sužinoti LMSA skyriuje. Girininkijų darbuotojai dabar patys nebepardavinėja medienos (tai daro urėdijų prekybos skyriai), neturi techninių priemonių nenupjautų medžių amžiui nustatyti, todėl ne į visus klausimus galės duoti patikimą informaciją. Miškų kontrolės inspektoriai įpareigoti nemokamai konsultuoti tik miškų įstatymų taikymo klausimais, bet neturi teisės verstis miško verslu, todėl irgi tik iš nuogirdų žino apie miško kainą, perkamus sortimentus ir kitus miško ir medienos rinkos niuansus.
    Parduoti mišką su žeme pats lengviausias būdas greitai gauti pinigų, ypač jei parduosite pigiai. Tačiau ar tikrai tai bus geriausias pasirinkimas?

Vidmantas Jusas
LMSA Marijampolės skyriaus pirmininkas;
miškininkas-konsultantas


Kita naudinga informacija perkantiems ir parduodantiems mišką:

    
• Straipsnis: Miškas: ar turtas, ar tik išlaidos

    • Straipsnis: Kiek kainuoja miškas

    • Informacija turto savininkams 

    • Pažyma apie miško vertę

    • Miško medynų vertės nustatymas

2005-03-21 8.30 val. LR1 laidoje "Ryto garsai" - Kiek kainuoja miškas?