Naujienos

2010 - 07 - 27

19 mln. litų ES paramos iš "Life+"-aplinkosaugininkų projektams Lietuvoje

Europos Komisija 2010 m. liepos 23 d. pranešė, jog patvirtino 4 projektų Lietuvoje finansavimą iš Europos aplinkos fondo lėšų per "Life+" programą. Projektus pateikusios gamtosauginės organizacijos  sulauks 19,3 mln. litų (5,6 mln. eurų) Europos Sąjungos paramos.Viešoji įstaiga Gamtosaugos projektų vystymo fondas(jį 2003 metais įsteigė UAB „Litagros chemija") gaus 766,93 tūkst.EUR ES paramą daugiau kaip 200 mažojo erelio rėksnio lizdaviečių išsaugojimui - bus siekiama išsaugoti bent 10 proc. nacionalinės jų populiacijos, arba 2,5 proc. visos populiacijos ES (bendra projekto vertė-1,04 mln. EUR).

Baltijos aplinkos forumas (projekto vadovas Žymantas Morkvėnas) gaus 1,63 mln. EUR ES paramą projektui išsaugoti meldinę nendrinukę, kuri veisiasi šlapiose pievose ir atvirose pelkėse (bendra projekto vertė-2,19 mln. EUR).

Klaipėdos universitetas gaudamas 0,79 mln.EUR ES paramos sieks už sudaryti jūrinių rūšių sąrašą ir jų buveinių Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) vandenyse (bendra projekto vertė-1,57 mln.EUR), o Lietuvos gamtos fondas - 381,51 tūkst.EUR ES paramą numatęs panaudoti sukurti ekologinį tinklą pietų Lietuvoje, užtikrinant pavojuje esančių rūšių apsaugą (bendra projekto vertė-766,260 tūkst. EUR).

Europos Komisija iš viso paramą suteikė 210 projektų iš visos Europos Sąjungos. Bendra šių projektų vertė - 1,78 mlrd. litų (515 mln. eurų), iš kurių 863 mln. litų (249,8 mln. eurų) skirs Europos Sąjunga.

Daugiau informacijos apie per „LIFE+“ programą finansuojamus gamtos ir biologinės įvairovės projektus skaitykite: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation09.pdf