Naujienos

2010 - 08 - 31

Gerosios praktikos valdų tinklas "Wildlife Estates" žengia į Lietuvą

Europos žemes savininkų organizacija (ELO) kartu su Europos Komisijos Aplinkosaugos direktoratu vykdo "Wildlife Estates" programą. Šios iniciatyvos partnere Lietuvoje tapo Lietuvos miško savininkų asociacija. Pagrindinis "Wildlife Estates" iniciatyvos siekis yra visoje Europoje sukurti pavyzdinių laukinės gyvūnijos valdų/teritorijų tinklą.

Programa siekia glaudžiai dirbti kartu su „Natura 2000" priemone. Iniciatyvos pagalba teritorijų valdytojams suteikiama galimybė bendradarbiauti bei keistis patirtimi europiniu lygiu.

"Wildlife Estates" programos tikslas - sukurti laukinės gyvūnijos ekonomijas, kuriuose būtų vykdoma medžioklė, žvejyba bei gyvosios gamtos stebėjimas. Prie programos prisijungusioms valdoms/teritorijoms yra suteikiamas "Wildlife Estates" ženklas arba nario, siekiančio gauti ženklą, statusas. Pastarųjų valdų/teritorijų valdytojams suteikiama galimybė prisijungti prie "Wildlife Estates" internetinio tinklo ir jame susikurti savo valdų aprašymą (profilį), taip pat jiems suteikiama prieiga prie straipsnių, dokumentų, knygų, renginių duomenų bazės bei prieiga kitų valdų profilių peržiūrai. Taip ekonominę veiklą vykdantys ūkiai/valdos/teritorijos yra pripažįstamos sertifikuotomis visoje Europos Sąjungoje ir gali naudotis programos dalyvio privalumais.

„Wildlife Estates" privalumai

  • Kuria socialinį bendradarbiavimo tinklą, kurio tikslas skatinti naujas iniciatyvas ir technologijas.
  • Prisideda prie  „Natura 2000" naujų biologinės įvairovės strategijų įgyvendinimo.
  • Identifikuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp laukinės gyvūnijos teritorijų valdytojų europiniu lygiu.
  • Suteikia išskirtinumą dėl pripažinimo sertifikuota teritorija, bei siūlo informacijos pasklidimo visoje Europoje galimybę. Tokiu būdu informacija apie Lietuvos teritorijas, kuriose vykdoma ekonominė veikla, gali pasiekti potencialius lankytojus iš visos Europos.
  • Netiesiogiai padeda gauti finansavimą veiklos plėtojimui ir biologinės įvairovės skatinimui.

„Wildlife Estates" ženklo (sertifikato) suteikimas

Programa siekia į vieną informacinę bazę sukaupti pagrindinius gero valdymo ir laukinės gamtos apsaugos principus visoje Europoje. Tai darant atsižvelgiama į įvairių rūšių medžioklės ypatumus įvairiuose ES regionuose. Sertifikatas yra suteikiamas teritorijoms, kurios atitinka tam tikrus „Wildlife Estate" ženklo reikalavimus (numatyti 2 etapai). Lietuvoje pasinaudoti šia programa turi galimybę medžioklės būreliai ir individualūs medžioklės vienetai, vykdantys gamtą tausojančią ir laukinės gyvūnijos įvairovę skatinančią medžioklę ir žvejybą. Daugiau informacijos  galite rasti adresu:  http://www.wildlife-estates.eu/

Artimiausiu metu LMSA pateiks daugiau informacijos apie programos įgyvendinimo sąlygas ir galimybes, taip pat informuos apie organizuojamus renginius, skirtus susipažinti su šia programa.

 

Išsamesnės informacijos kreiptis:

Ignas Pranskevičius,
LMSA Medžioklės reikalų komiteto narys
el.paštas: ignas.pranskevicius@yahoo.com