Naujienos

2010 - 08 - 31

LR Vyriausybei supaprastinus procedūras privačių miškų savininkai galės greičiau įveikti škvalo padarinius

Šiandien, 2010-08-31,  Vyriausybės patikslinti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai gerokai supaprastina privačių miškų savininkams, norintiems atlikti sanitarinius miško kirtimus po stichinių nelaimių, privalomas administracines procedūras. Skubiai pakeisti šiuos 1997 m. patvirtintus nuostatus pasiūlė Aplinkos ministerija, įvertinusi rugpjūčio 8 d. siautusio škvalo, nuniokojusio dalį šalies miškų, padarinius.

Lietuvosmiskai.lt komentaras: LR Vyriausybės posėdžiui pateiktą medžiagą klausimu "Dėl Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 10-1145-01-N) (10-3524-02)"rasite čia...>>>

Dabar privačių miškų savininkams jau nebereikės gauti ligi šiol privalomų leidimų kirsti mišką plynais sanitariniais kirtimais stichinių nelaimių atvejais. Jie tik turės, pasak Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėjo Nerijaus Kupstaičio, pateikti išankstinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką. Pakeistuose nuostatuose liko reikalavimas atriboti bei apmatuoti biržes, pateikti jų atrėžimo dokumentus ir regiono aplinkos apsaugos departamento agentūros (saugomoje teritorijoje – ir tos saugomos teritorijos direkcijos) pažymą apie galimybę bei būtinybę vykdyti plyną sanitarinį kirtimą, kaip ir numato Miško sanitarinės apsaugos taisyklės. Tačiau nuo šiol privačių miškų savininkai gali vykdyti atrankinius (neplynus) sanitarinius kirtimus, kai iškertami tik sausuoliai, vėjavartos ar vėjalaužos, be jokių leidimų kirsti mišką ar pranešimų apie ketinimus kirsti mišką.

Minėtieji pakeitimai sudaro teisines prielaidas skubiai pakeisti Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą, Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisykles ir kitus su miško kirtimu susijusius teisės aktus. Supaprastintos administracinės procedūros sudarys palankesnes sąlygas privačių miškų savininkams susitvarkyti škvalo nuniokotus miškus. Kuo greičiau jie bus sutvarkyti, tuo mažesnis grės masinio miško kenkėjų ir ligų išplitimo pavojus, kuris paprastai kyla po didelių stichinių nelaimių miškuose. Taip pat miško savininkai patirs mažiau nuostolių dėl suprastėjusios medienos kokybės – nesutvarkytų vėjavartų ir vėjalaužų medienos kokybė prastėja ir maždaug po poros mėnesių ji tampa tinkama tik malkoms.

Pakeistieji Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai taip pat sudaro prielaidas efektyviau panaudoti medienos ruošos techniką, sumažinti miško savininkų kaštus administracinėms procedūroms.

Šaltinis: Aplinkos ministerijos informacija
2010-08-31