Naujienos

2010 - 09 - 23

VL:Valdininkams nuosavybės teisė – tik tušti žodžiai

Pagrindiniame šalies įstatyme, Konstitucijoje, skelbiama, kad nuosavybė Lietuvoje yra neliečiama vertybė. Tai – vienas pagrindinių demokratiškos valstybės principų. Tačiau Kauno rajono ūkininkas Jonas Vincas Petruškevičius savo kailiu patyrė, kaip lengvai galima netekti dalies žemės: po darbymečio apsilankęs savo valdose jis rado išverstą riboženklį ir įsirėžusį į jo valdas kelią. Žemėtvarkininkai pripažino, kad ūkininkui padaryta žala, tačiau nieko daugiau nenuveikė. Nurėžę dalį žemės iš Kauno r. ūkininko, valdininkai nusiplovė rankas – jų teigimu, dabar susigrąžinti dalį sklypo yra paties savininko rūpestis.

"...Stebina, kaip įžūliai su valdžios institucijų palaiminimu grobiama nuosavybė",- piktinasi ūkininkas J.V.Petruškevičius.

[...]

Teisininko Kęstčio Čilinsko nuomone, privėlę klaidų valdininkai privalo atlyginti patirtą tiek materialinę, tiek moralinę žalą. Blogai, kad teismų praktikoje nenaudojama galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn konkrečių pareigūnų ir išieškoti žalą iš jų. Vietoje to, dėl žalingų valdžios sprendimų nukentėjusiajam sumokama iš valstybės biudžeto, tai yra iš visų mūsų kišenės. Todėl valdininkai jaučiasi nebaudžiami ir nerizikuodami lengvai priima abejotinus sprendimus.

Visą žurnalisto Sauliaus Tvirbuto straipsnį "Valdininkams nuosavybės teisė – tik tušti žodžiai" skaitykite 2010-09-22 "Valstiečių laikraštyje...>>>