Naujienos

2010 - 12 - 04

Valstybinėje miškų tarnyboje dėmesys korupcijos prevencijai

Valstybinė miškų tarnyba, vykdydamat Miškų ūkio sektoriaus skaidrumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių 2010–2012 m. planą 2010-12-03 surengė seminarą korupcijos prevencijos bei viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje klausimais,- informuoja Aplinkos ministerija.

Jame dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos, regionų aplinkos apsaugos departamentų ir rajonų agentūrų miškų pareigūnai. Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sekretoriato vadovas Gediminas Sakalauskas skaitė pranešimą apie galimus interesų konfliktus vykdant tarnybines pareigas ir apie nusišalinimą nuo sprendimų iškilus tokiems konfliktams.

Aplinkos ministerijos Kontrolės skyriaus vedėja Ona Bubnelienė supažindino seminaro dalyvius su korupcijos prevencija aplinkos apsaugos srityje. Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas skaitė pranešimą apie veiksmus ir priemones, užtikinančias skaidrumą miškų ūkio sektoriuje.