Naujienos

2011 - 01 - 24

J.Šimėnas žada kreiptis į teismą dėl prieš jį aplinkosaugininkų inicijuojamos šmeižimo kampanijos

Š. m. sausio 19 d. 13 val. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto 1-ojoje Gegografijos auditorijoje (Čiurlionio g. 21 , Vilnius) įvyko Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno inicijuotas susitikimas su akademine bendruomene ir gausiai susirinkusiais vyriausybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovais, susirūpinisiais dėl Lietuvos aplinkos apsaugos politikos perspektyvų.

Pretekstu susitikimui tapo praėjusių metų gruodžio mėn. pasirodęs viešas 29-ių mokslininkų iš VU GMF, VPU, VDU kreipimasis į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir TS-LKD frakcijos seniūną Jurgį Razmą dėl nepasitikėjimo J.Šimėno kompetencija Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pareigoms eiti.

Pirmoje susitikimo, trukusio net dvi valandas, dalyje J.Šimėnas perskaitė išsamų pranešimą "Darnaus vystymosi galimybės atliekų, miškų ir energetikos sektoriuose", supažindindamas susirinkusiuosius su svarbiausiomis problemomis, savo požiūriu bei valstybės įsipareigojimais  ir galimais sprendimo būdais.

Komiteto vadovas pateikė išsamius ir argumentuotus paaiškinimus į mokslininkų susirūpinimą pareiškime keliančius klausimus, parodydamas, kad nemaža dalis baimių arba "laužta iš piršto", arba pareiškimo iniciatoriams  sąmoningai eskaluojant melagingus teiginius. Pavyzdžiui, kreipimesis tvirtinama, kad "susidarė grėsminga situacija Lietuvos miškų išlikimui", kad J.Šimėnui vadovaujant Seimo Aplinkos apsaugos komitetui "prasidėjo per visą Nepriklausomybės laikotarpį intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas" ir pan.


 
  Pranešėjas stebėjosi, kodėl vienas pagrindinių kreipimosi iniciatorių VDU dėstytojas habil.dr.Romualdas Juknys, būdamas miškininku ir dabar pareiškimuose skelbdamas apie "grėsmingą susidariusią situaciją miškų išlikimui",  net neįtraukė dalies apie miškus Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje, kurios rengime pats ir dalyvavo. R.Juknys replikavo, kad miškai nedaro neigiamos įtakos aplinkai, tad ši tema rengiant strategiją ir nebuvo nagrinėta. Šis VDU dėstytojas net kelis kartus bandė nutraukti J.Šimėno prezentaciją, nes teigė, jog visi susirinkę ir taip viską žino, tad nedera kartotis.

 

Kalbėdamas dėl privačių miškų, J.Šimėnas pripažino, kadpats dirbdamas prie pirmosios Miškų įstatymo redakcijos neturėjo aiškaus supratimo, kaip tos įstatymo nuostatos veiks, kai atsiras privati miškų nuosavybė. Kalbėdamas apie kraštovaizdį, saugomasteritorijas, teritorijų planavimą, Seimo narys pripažino, kad pridaryta klaidų zonavime ir kad tas klaidas reikia taisyti.

Diskusijose kalbėjęs R.Juknys dar kartą pasikartojo, jog J.Šimėnui vadovaujant Seimo Aplinkos apsaugos komitetui prasidėjo per visą Nepriklausomybės laikotarpį intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas, kalti nonoru užtvenkti "visas Lietuvos upes"  ir pan.

prof. Paulius Kavaliauskas pasisakydamas priekaištavo J.Šimėnui, kad jis neišmanąs kraštovaizdžio klausimų ir dėl to siūląs netinkamus sprendimus.

Tačiau Seimo Aplinkos apsaugoskomiteto pirmininkas susilaukė ne tik kritikos, bet ir palaikymo, pritariant jo pranešime išdėstytom nuostatom tiek iš dalyvavusių mokslininkų, tiek iš visuomeninių organizacijų atstovų. Visuomeninės kraštotvarkos draugijos valdybos narys miškininkas Rimantas Klimas ragino mokslininkus ir Seimo narius savo sprendimais nustoti stekenti Lietuvos kaimus.


 
   

Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas  dr. doc. Algis Gaižutis iškėlė klausimą apie pažeidžiant galiojančias Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas vykdomą saugomų teritorijų apskaitą. LMSA pirmininkas užtikrino, kad nemaža mokslininkų, miškininkų, ūkininkų, žemės bei miškų savininkų ir juos atstovaujančių Lietuvos visuomeninių organizacijų atstovai palaiko gerai savo pareigas atliekantį ir konstruktyviai Lietuvos labui dirbantį LRS Aplinkos komiteto vadovą Joną Šimėną. Žiniasklaidoje bei visuomenės susirinkimuose jau senai ir daug kartų kletas klausimas dėl Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų sukeliamų nepageidaujamų reiškinių ir būtinybės juos tobulinti. Tad sveikintina, jog šie įstatymai svarstomi, ieškoma subalansuotų sprendimų.

Pasisakius VU Gamtos mokslų fakulteto dekanui, eilei kitų susirinkimo dalyvių, Jonas Šimėnas apibendrino diskusiją, padėkodamas už konstruktyvias pastabas. Kartu jis paminėjo, kad ketina kreiptis į teismą dėl aktyviojo ketvertuko jo atžvilgiu vykdomo dėl atviro šmeižto ir skleidžiamų melagingų pareiškimų.

 lietuvosmiskai.lt inf.