Naujienos

2011 - 02 - 10

Seimo Valdyba kreipėsi į Vyriausybę prašydama išvadų dėl Medžioklės įstatymo pataisų

Seimo valdyba 2011-02-10 informuoja, kad vadovaudamasi Seimo statuto 138 straipsniu ir atsižvelgdama į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto siūlymą, nusprendė prašyti Vyriausybės pateikti Seimui išvadas dėl Medžioklės įstatymo 7, 8, 11, 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XP-3116.

Įstatymo projektu siekiama patikslinti nuostatas dėl medžioklės plotų ir teritorijų. Pagal siūlomas pataisas privačių plotų savininkai, kurių žemės ar miškų sklypai patenka į medžioklės plotų vienetus, galėtų uždrausti medžioti arba atšaukti draudimą, taip pat nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas, bet kuriuo metu pateikdami pareiškimą savivaldybės sudarytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti.

Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. yra priėmęs nutarimą, kad kai kurios Medžioklės įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostata „Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje, jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala“ ta apimtimi, kuria nenumatyta privačios žemės sklypo savininko teisė nevaržomai uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje ne tik jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala, bet ir visais kitais atvejais, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims.