Naujienos

2004 - 03 - 29

Seminaras "Privačios ŽŪ paskirties žemės apželdinimas mišku - naudinga europietiška ūkininkavimo alternatyva"


2004 m. kovo 31 d. (trečiadienį) 10 val. organizuojamas seminaras "Privačios žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku - naudinga europietiška ūkininkavimo alternatyva", kuris įvyks Rokiškio rajono savivaldybės salėje (Respublikos g. 94, Rokiškis).
Seminare pranešimus skaitys ir diskutuos Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, žemės ūkio ir miškų ūkio specialistai bei mokslininkai, ūkininkai, apskričių ir savivaldybių darbuotojai.

D a r b o t v a r k ė

(pranešimams - iki 15 min., klausimams - iki 3 min., pasisakymams - iki 7 min.)

1000  val.

Įžanginis žodis

- Zigmas Urbonas, Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninių ekspertų kolegijos pirmininkas


1015 val.


Europos Sąjungos fondų parama ūkininkams,  veisiantiems miškus


- Dalia Miniataitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministrė


1035 val.


Lietuvos miškingumo didinimo programa ir jos praktiniai įgyvendinimo aspektai


- Albertas Vasiliauskas, Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras


1055 val.


Miškų įveisimo žemės ūkio ir kitos paskirties žemėje tvarka


- Kazys Maksvytis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius


1115 val.


Miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos savivaldybės teritorijoje  svarba planuojant miškingumo didinimą


- Rita Palčiauskaitė, Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus viršininkė


1135 val.


Paramos pagal Kaimo plėtros  plano 2004 - 2006 m. priemonę "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" administravimas


- Onutė Šakalienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros  programų departamento skyriaus vedėja


1155 val.


Miškų urėdijos patirtis ir problemos įveisiant mišką


- Rimantas Kapušinskas,  Rokiškio miškų urėdas

1210  -  1240 val.     Kavos pertrauka
          1240  val.    Pasisakymai,  siūlymai, atsakymai į klausimus
          
1340  val.    Seminaro rezoliucijos priėmimas
          1430 val.     Urėdijos medelyno ir želdinių apžiūra         

Teirautis:  Zigmas Urbonas             8 (686)   1 86 28
                  Stanislovas Žebrauskas 8 (5)   272 32 57
                  Virginija Žoštautienė    8 (686)    0 70 56
                  Antanas Stancevičius     8 (682)    2 31 41
                  Steponas Jankeliūnas     8 (686)   1 30 75
                  Rimantas Kapušinskas   8 (458)   7 10 12