Naujienos

2004 - 03 - 30

Balandžio 1-3 d. Kviečiame į žemės ir miškų ūkio parodą

PARODA "KĄ PASĖSI....2004"

Parodos devizas: "Naujovės ir žinios, partnerystė ir ryžtingi sprendimai - kaimo ateities kelias!"

Parodos tikslas - demonstruoti šiuolaikinę žemės ir miškų ūkio techniką ir technologijas, skatinti žemės ūkio verslo kontaktus ir puoselėti kaimo verslo kultūrą, orientuotą į naujoves. Universitete rengiamos žemės ir miškų ūkio parodos jau turi 9 metų istoriją.
 
Parodos seminarų darbotvarkė:

Seminarai ir pasitarimai

Balandžio 1 d. (ketvirtadienis)

11.00 Seminaras “Struktūrinė parama kaimo plėtrai”

Seminaro vadovai: J.Stakėnienė, LR Žemės ūkio ministerija; P.Sakalauskas, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM. 

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

11.00 Seminaras “Tausojamoji žemdirbystė: kokią pasirinkti techniką?”

Seminaro vadovai: A.Bakasėnas ir L.Germanas, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas. 

 Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

11.00 Seminaras “Europos Sąjungos vaisių ir daržovių rinkos organizavimo naujovės”

Seminaro vadovai: J.Ramanauskas ir V.Vaznonis, Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

11.00 Seminaras “Dygminų auginimo aliejaus gamybai ypatumai Lietuvoje”

Seminaro vadovai: S.Juknevičius ir J.Pekarskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

11.00 Seminaras “Nuostolius mažinanti purškimo technika”

Seminaro vadovai: R.Zinkevičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas; R.Flossmann, LECHLER Gmbh + Co.KG; J.Gudinas, J.Gudino įmonė. 

Žemės ūkio mašinų katedra, IV rūmų 305 aud.

11.00 Seminaras “Augalinės ir gyvulinės kilmės atliekų perdirbimas biodujų jėgainėse”

Seminaro vadovai: K.Navickas ir P.Janulis, Lietuvos žemės ūkio universitetas; G.Vyšniauskas, UAB “Vyrybalt”; R.Budrys, Aplinkos vadybos ir audito institutas. 

Senato posėdžių salė, centrinių rūmų 261 aud.

12.00 Seminaras “Pašarų dalytuvai. Veikimo principai, pašaro kokybė, ekonominė nauda”

Seminaro vadovai: V.Apšega, UAB „Kesko Agro Lietuva“; D.Facchinetti, OS Group. 

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

12.30 Seminaras “Pieno gamybos kvotų administravimas”

Seminaro vadovė V.Vasiliauskaitė, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

12.30 Seminaras “Beplūgis žemės dirbimas intensyviame ūkyje”

Seminaro vadovai: V.Bogužas, N.Špokienė, A.Šaluchaitė, S.Kazlauskaitė ir D.Jodaugienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

12.30 Seminaras “Šalies avininkystės perspektyvos ES”

Seminaro vadovai: I.Kauzonienė, LR Žemės ūkio rūmai; B.Zapasnikienė, LVA Gyvulininkystės institutas; J.Mikutis, VĮ “Šeduvos avininkystė”; K.Milišiūnienė, Lietuvos avių augintojų asociacija.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

12.30 Seminaras “Lietuvos bulvininkystės ir daržininkystės perspektyvos bendroje ES rinkoje”

Seminaro vadovai: Z.Cironkienė ir K.Bružikas, Lietuvos daržovių augintojų asociacija; D.Reipienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

13.00 Seminaras “Kokią žemės ūkio techniką perka ūkininkai?”

Seminaro vadovai: G.Kulikauskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas; V.Aleksejevič, Kauno r. savivaldybė. 

 Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, II rūmų 204 aud.

13.00 Seminaras “Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas”

Seminaro vadovės: A.Slavickienė, V.Aleknevičienė ir A.Novošinskienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, III rūmų 206 aud.

13.00 Seminaras “Šachtinių šulinių vandens kokybė”

Seminaro vadovė D. Šileikienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Aplinkotyros laboratorija, III rūmų 728 aud.

14.00 Seminaras “Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas”

Seminaro vadovas V.Lopinys, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

14.00 Seminaras “Naujausios bulvių veislės ir jų auginimo technologija”

Seminaro vadovai: A.Ražukas, K.Rainys ir V.Boguslauskienė, Lietuvos žemdirbystės institutas. 

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

14.00 Seminaras “Kokius linus ir kaip auginsime ateityje?”

Seminaro vadovai: A.Endriukaitis, E.Gruzdevienė ir K.Bačelis, Lietuvos žemdirbystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

14.00   Seminaras “Genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologinių pasėlių koegzistencijos perspektyvos Lietuvoje”

Seminaro vadovai: S.Jasius, LR Žemės ūkio ministerija; V.Vingrienė ir A.Sliesaravičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

15.30 Seminaras “Kaimo plėtros plano 2004 – 2006 m. priemonės ir jų įgyvendinimas”

Seminaro vadovai: M.Palionis ir R.Martinavičienė, LR Žemės ūkio ministerija; T.Jackūnas, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

Balandžio 2 d. (penktadienis)

9.30 Seminaras “Medžioklės problemos šiuolaikiiniame miško ūkyje”

Seminaro vadovas K.Pėtelis, Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos miškininkų sąjunga.

Konferencijų salė, centrinių rūmų 527 aud.

10.00 Seminaras “2004 metų grūdų derliaus intervencinių supirkimų tvarka ir sąlygos”

Seminaro vadovas A.Aleksynas, LR Žemės ūkio rūmai.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

10.00 Seminaras “Biokuro panaudojimo plėtra stojant į ES”

Seminaro vadovai: V.Povilaitis, LR Žemės ūkio rūmai; V.Liubarskis, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas.

 Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

10.00 Seminaras “ES Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje”

Seminaro vadovas V.Byla, LR Žemės ūkio ministerija.

Senato posėdžių salė, centrinių rūmų 261 aud.

10.00 Seminaras “Profesinės rizikos vertinimas”

Seminaro vadovai: R.Butkus ir S.Merkevičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, II rūmų 204 aud.

10.00 Seminaras “Statyba iš šiaudų”

Seminaro vadovai: V.Gurskis ir J.Juodis, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, III rūmų 132 aud.

10.00 Seminaras “Atsargų apskaitos naujovės”

Seminaro vadovės: D.Zinkevičienė ir N.Stončiuvienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, III rūmų 206 aud.

10.00 Mokslinė praktinė konferencija “Socialinė ir ekonominė partnerystė plėtojant kaimo vietoves”

Konferencijos vadovas A.Aleksandravičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, III rūmų 411 aud.

11.00 Seminaras “Grūdų džiovinimo ir laikymo aktualijos”

Seminaro vadovai: A.Raila ir H.Novošinskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

11.00 Seminaras “Viešosios interneto prieigos centrai kaimiškosiose vietovėse: nemokama galimybė naudotis internetu”

Seminaro vadovai: L.Stabingis, Lietuvos žemės ūkio universitetas; L.Pečiūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

11.00 Seminaras “Vaistažolininkystė – netradicinė žemės ūkio šaka”

Seminaro vadovai: O.Ragažinskienė, V.P.Juronis, E.Penkauskienė ir K.Obelevičius, VDU Kauno botanikos sodas.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

11.00 Seminaras “Kumelių sėklinimas”

Seminaro vadovas J.Kutra, LVA Gyvulininkystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

11.00 Seminaras “Bearimio žemės dirbimo patirtis Lietuvoje”

Seminaro vadovai: E.Šarauskis, K.Romaneckas ir M.Martinkus, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, II rūmų 201 aud.

11.00 Seminaras “Reikalavimai ekologinės sėklininkystės ūkiams”

Seminaro vadovai: V.Rutkovienė ir A.Sliesaravičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Senato posėdžių salė, centrinių rūmų 261 aud.

11.00 Seminaras “Darbuotojų apsaugos nuo vibracijų keliamos rizikos nuostatų įgyvendinimas”

Seminaro vadovai: R.Butkus ir A.Šarlauskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Darbo saugos tyrimo ir mašinų saugos bandymo laboratorijos 106 aud.

11.00   Seminaras “Naujausios žemės ūkio technikos bei pastatų plovimo ir valymo technologijos”

Seminaro vadovai: V.Jankauskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas; G.Lamauskas, UAB “Hronas”.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, II rūmų 212 aud.

11.00 Seminaras “Apskaitos tvarkymas informacine sistema “Debetas”

Seminaro vadovai: V.Jucevičienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas; A.Kvedaras, UAB “Debetas”.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, III rūmų 206 aud.

11.00 Seminaras “Šiuolaikinės drėkinimo sistemos ir jų įrengimo galimybės Lietuvoje”

Seminaro vadovai: B.Bendaravičius ir L.Kinčius, Lietuvos žemės ūkio universitetas; V.Jurgutis, UAB „Drenuva“; A.Petkauskas, UAB „Statybos žingsniai“; A.Klunduk, IĮ „Maidina“.

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, III rūmų 237 aud.

11.00 Seminaras “Valstybės ir Europos Sąjungos parama kooperacijos plėtrai”

Seminaro vadovai: Z.Keliauskas ir S.Vaitkevičius, LR Žemės ūkio rūmai.

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

12.00 Seminaras “Popjūtinės javų grūdinės dalies paruošimas saugojimui ir saugojimas”

Seminaro vadovas V.Steponaitis, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

12.00 Seminaras “Privataus miškų ūkio aktualijos”

Seminaro vadovai: I.Stankevičiūtė, LR Žemės ūkio rūmai; J.Jankauskienė, VšĮ Privačių miškų plėtros centras.

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

12.30 Seminaras “Pievų ir ganyklų pavasarinė priežiūra”

Seminaro vadovas E.Klimas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

12.30   Seminaras “Kompiuterizuota ūkininko ir ŽŪB veiklos apskaita. Programos “DB apskaita” pristatymas”

Seminaro vadovai: D.Mačiulis ir R.Bankauskas, UAB “DB Topas”.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

12.30 Seminaras “Kaimo vandentvarka ir vandens telkinių renovacija”

Seminaro vadovai: L.Katkevičius ir A.Ciūnys, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

12.30   Seminaras “Naujausios augalų laistymo technologijos, mašinos ir jų automatinis valdymas”

Seminaro vadovai: L.Špokas, Lietuvos žemės ūkio universitetas; U.Scholz, Hydro-air GmbH.

Konferencijų salė, II rūmų 201 aud.

12.30 Seminaras “Ekologinės gamybos ūkio kūrimas”

Seminaro vadovė I.Rutkovaitė, VšĮ “Ekoagros”.

Senato posėdžių salė, centrinių rūmų 261 aud.

12.30   Seminaras “Žemės ūkio surašymo rezultatai ir jų panaudojimo galimybės: pasirengimas žemės ūkio struktūriniams tyrimams”

Seminaro vadovai: V.Čiulevičienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas; P.Adlys, Statistikos departamentas prie LRV.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, III rūmų 206 aud.

13.00  Seminaras Kas laukia žemdirbio peržengus Europos sąjungos slenkstį?”

Seminaro vadovai: D.Miniataitė, LR Žemės ūkio ministerija; V.Velikonis" Agronomų seklyčia" ir LR Seimas.

Parodos svečių ir spaudos klubas, IIi rūmų  610 aud.

13.00  Seminaras “Organizacijų administravimo problemos: apskaita ir finansavimas”

Seminaro vadovai: J.Žukovskis, Lirtuvos žemės ūkio universitetas; d. Ginkutė, Bankas NORD/LB; R. Kišonienė, Konsultacinė įstaiga I4E.

Konferencijų salė, IIi rūmų  411 aud.

13.00 Seminaras “Mėsos intervenciniai pirkimai Lietuvai įstojus į ES”

Seminaro vadovai: G.Kučinskienė, LR Žemės ūkio rūmai; A.Kublickas, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

13.00   Seminaras “Priešgaisrinės saugos žemės ūkyje problemos ir jų sprendimo perspektyvos”

Seminaro vadovai: A.Mieldažys, Lietuvos žemės ūkio universitetas; J.Lukošius, UAB „Tespa“.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, II rūmų 204 aud.

13.30 Seminaras “Javų auginimo technologijų atnaujinimas”

Seminaro vadovai: A.Auškalnis, R.Semaškienė ir D.Janušauskaitė, Lietuvos žemdirbystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

14.00 Seminaras “LEADER+ programa ir jos įgyvendinimas Lietuvoje”

Seminaro vadovės: J.Vaičiūnienė, LR Žemės ūkio ministerija; G.Burokienė ir R.Bičiuvienė, LR Žemės ūkio rūmai.

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

14.00 Seminaras “Žemės įsigijimas žemės ūkio veiklai”

Seminaro vadovai: A.Aleknavičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas; M.Aleknavičius, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

14.00 Seminaras “Žemdirbių švietimo aktualijos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą”

Seminaro vadovai: V.E.Narušytė, LR Žemės ūkio ministerija; L.Milčius ir V.Pilipavičienė, ŽŪM Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba; A.Norkus, LR Žemės ūkio rūmai.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

14.00 Seminaras “Žolynų auginimo ir jų naudojimo technologija. Ekologinė žolininkystė”

Seminaro vadovai: J.Gutauskas, Ž.Kadžiulienė,  N.Daugėlienė ir E.Butkuvienė, Lietuvos žemdirbystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

14.00 Seminaras “Bulvininkystės technikos parinkimas ir sėkmingo naudojimo sąlygos”

Seminaro vadovas R.Bareišis, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas.

Konferencijų salė, II rūmų 201 aud.

14.00 Seminaras “Darbų saugos problemos integruojantis į ES”

Seminaro vadovai: G.Kazlauskas ir J.Deikus, Lietuvos žemės ūkio universitetas; A.Kraujalis, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, II rūmų 204 aud.

14.00 Seminaras Weidemann krautuvai žemės ir komunaliniam ūkiui”

Seminaro vadovai: A.Sakalauskas ir E.Šarauskis, Lietuvos žemės ūkio universitetas; F.Klein, Klein Landmaschinen Vertriebs GmbH.

Žemės ūkio mašinų katedra, IV rūmų 305 aud.

15.00 Seminaras “ES finansinė parama miškų ūkiui”

Seminaro vadovai: D.Liutikas, LR Žemės ūkio ministerija; N.Kupstaitis ir V.Masaitienė, LR Aplinkos ministerijos Miškų departamentas.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

15.00 Seminaras “ES ekologinio žemės ūkio veiksmų plano įgyvendinimas Lietuvoje”

Seminaro vadovai: E.Karbauskienė, LR Žemės ūkio rūmai; S.Jasius, LR Žemės ūkio ministerija; V.Žekonienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas; I.Rutkovaitė, VšĮ “Ekoagros”; E.Grajauskienė, Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrija “Gaja”.

Konferencijų salė, III rūmų 618 aud.

15.30 Seminaras “Gluosninių žilvičių auginimas žaliajam kurui”

Seminaro vadovai: E.Šmatavičius, LR Žemės ūkio rūmai; P Basalyko, UAB „Jūsų sodui“.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

Balandžio 3 d. (šeštadienis)

11.00   Seminaras “Lietuvos ožkininkystė integruojantis į ES. Bendri tarptautiniai projektai”

Seminaro vadovai: I.Kauzonienė, LR Žemės ūkio rūmai; S.Ambrozienė, Lietuvos veterinarijos akademija; V.Matusevičienė, Lietuvos ožkų augintojų asociacija; A.Giraudel, ES Leonardo da Vinci programos koordinavimo paramos fondas.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

11.00 Seminaras “Netradiciniai sodo augalai – auginimo perspektyvos Lietuvoje”

Seminaro vadovas R.Daubaras, L.Česonienė ir V.Ašmonienė, VDU Kauno botanikos sodas.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

11.00   Seminaras “Augalų auginimo ir tręšimo problemų sprendimas ekologiniuose ūkiuose”

Seminaro vadovas J.Pekarskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

11.00 Seminaras “Daržovių kokybės reikalavimų taikymas Lietuvai stojant į ES”

Seminaro vadovai: P.Viškelis, V.Zalatorius ir J.Olkštinas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

11.00 Seminaras “Žemės ūkio technikos ir paslaugų rinka”

Seminaro vadovai: R.Zinkevičius ir A.Savilionis, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Agronomijos fakultetas, centrinių rūmų 322 aud.

11.00 Seminaras “Vynuogių auginimo perspektyvos Lietuvoje”

Seminaro vadovai: V.Pranckietis, Lietuvos žemės ūkio universitetas; D.Ryliškis, Vilniaus universitetas.

Agronomijos fakultetas, centrinių rūmų 425 aud.

12.30 Seminaras ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“

Seminaro vadovė R.Martinavičienė, LR Žemės ūkio ministerija.

Konferencijų salė, III rūmų 601 aud.

12.30 Seminaras “Dekoratyvinių krūmų auginimas”

Seminaro vadovė V.Baronienė, VDU Kauno botanikos sodas.

Konferencijų salė, III rūmų 602 aud.

12.30   Seminaras “Ekologiškai išaugintos produkcijos kokybė ir jos pagerinimo priemonės bei būdai”

Seminaro vadovas J.Pekarskas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Konferencijų salė, III rūmų 604 aud.

12.30   Seminaras “Daržovių, atitinkančių nustatytus kokybės reikalavimus, auginimas Lietuvoje”

Seminaro vadovai: S.Jasius, LR Žemės ūkio ministerija; P.Viškelis, V.Zalatorius ir J.Olkštinas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Konferencijų salė, III rūmų 607 aud.

15.00 Lietuvos žemės ūkio inžinierių sąjungos suvažiavimas

konferencijų salė, II rūmų 201 aud.