Naujienos

2003 - 07 - 13

*Aplinkos viceministras A.Vasiliauskas nori padidinti miškų kirtimo amžių

Interviu su prof. Vasiliausku apie Lietuvos miškus, Kalbėjosi R.Braziulis

Žalioji Lietuva, 2003 liepa Nr.13 (195)

Nereikia skubėti kirsti

Kodėl Aplinkos ministerijoje buvo svarstomas klausimas dėl miškų kirtimo amžiaus padidinimo?

2002-ų metų duomenys parodė, jog valstybiniuose miškuose iškertama po keturis milijonus kubinių metrų medienos, o privačiuose miškuose iškertama dar 2,5 milijono kubinių metrų. Taip pat yra baiminamasi, kad iki šių metų pabaigos bus iškirsta ne 6,3 mln., o net 7 mln.  m3 medienos. Sovietmečiu kirsdavome tik apie 3 mln. m3.
Reguliuoti iškertamos medienos kiekį valstybiniuose miškuose lengva, tačiau privačiuose miškuose apriboti kirtimus, pavyzdžiui iki 2,5 mln. m3, mes neturime jokių galimybių. Ir vienintelis realus sprendimas - pritaikyti vienodus apribojimus tiek valstybiniams, tiek privatiems miškams, todėl ir siūloma pušynų kirtimų amžių padidinti 10 metų. Taip pat gal reikėtų padidinti ir kitų medžių kirtimo amžių (pvz., eglės, ąžuolo). Medis auga 100 metų, todėl skubintis iškirsti nereikėtų (tą galėsim padaryti bet kada). Jei dabar iškirsim per daug, tai po 20-30 metų pritrūksim medienos.

Kodėl kol kas nebuvo priimtas sprendimas didinti kirtimo amžių?

Atsižvelgiant į jau esamus skaičius ir numatomas perspektyvas pasiūlėme specialistams ir suinteresuotoms institucijoms tai įvertinti, bet sulaukėme pasipriešinimo. Miškų kirtimo amžiaus padidinimui nepritarė miškų urėdijos, generalinė miškų urėdija, kai kurie mokslininkai, Lietuvos miško savininkų asociacija. Projektui pritarė aplinkos ministras, miškų departamento direktorius dr.V.Vaičiūnas, miško išteklių ir miškotvarkos skyriaus vedėjas S. Mozgeris. Tačiau buvo nutarta neskubėti ir palaukti iki metų pabaigos. Įvertinus kirtimų apimtis, šis klausimas vėl bus keliamas. Jei prognozės pasitvirtins, kad kirtimų apimtys nenumaldomai didėja, manau, kad medžių kirtimo amžius tikrai bus pailgintas (gal net daugiau, nei dabar buvo planuota).

Ar bus apriboti plyni kirtimai valstybės saugomose teritorijose: draustiniuose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose?

Norintiems kirsti mišką saugomose teritorijose, jeigu dar nėra sutvarkyti nuosavybės dokumentai, siūlome adekvatų mišką imti nesaugomose teritorijose. Jei nuosavybės dokumentai jau sutvarkyti, tai šiuo metu taip daryti nebegalima. Todėl siūlysime įstatymų pataisas, kurios leistų saugomose teritorijose esantį privatų mišką keisti į mišką, esantį nesaugomose teritorijose.
Aplinkos ministras įpareigojo Saugomų teritorijų tarnybą nutraukti plynus kirtimus saugomose teritorijose. Tačiau šis įpareigojimas galioja tik valstybiniams miškams, bet neturime jokios teisės duoti tokį nurodymą privataus miško savininkui. Todėl ir kilo nepasitenkinimas dėl miškų kirtimų amžiaus padidinimo.

Kodėl valstybė (miškų urėdijos) nesupreka privačių miškų regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose?

Urėdijos dabar tikrai supirktų nedidelius miško sklypukus iš privačių miško savininkų, bet neturime tokios teisės. Juridinis asmuo negali iš privataus savininko pirkti nei žemės, nei miško. Reikia keisti įstatymą. Tačiau ruošiamės inicijuoti įstatymų pataisą, kad tokia teisė miškų urėdijoms būtų suteikta. O dabar galimas tik privataus miško pardavimas privatiems asmenims.

Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi R.Braziulis

Daugiau skaitykite: Blaivus protas paėmė viršų VŽ Nr. 146 (2 psl.), Nuomonė, 2003 m. liepos 30 d.