Naujienos

2012 - 01 - 23

Planuojama keisti LR saugomų teritorijų įstatymą

Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas naujos redakcijos Saugomų teritorijų įstatymo projektas XIP-4052, parengtas Seimo Valdybos sprendimu 2010-10-20 sudarytos darbo grupės.

Seimo valdyba 2011-12-14 posėdyje (protokolas Nr.SV-P-171) pritarė Seimo Pirmininko pavaduotojo darbo grupės vadovo Eriko Tamašausko informacijai apie darbo grupės Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti atliktam darbui ir pasiūlė parengtus teisės aktų projektus teikti Seimui. (Su aiškinamuoju raštu teikiant įstatymo projektą susipažinti galima čia...>>>)

2007-2010 m. laikotarpiu Seime yra net keletas įregistruotų ir pradėtų svartyti alternatyvių Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektų (XP-2722, XP-3451, XIP-934, XIP-965), kuriuose numatoma pakeisti tuos pačius straipsnius arba išdėstyti įstatymą nauja redakcija.

Alternatyvių projektų tiksluose nurodoma, kad Saugomų teritorijų įstatymas yra tobulintinas, nes neracionaliai reglamentuoja veiklą saugomose teritorijose, nepakankamai aiškiai apibrėžia žemės savininkų ir valdytojų teises ir kitus svarbius aspektus.

Todėl Seimo valdybai 2010-10-20 posėdyje (protokolas Nr. SV-P-171) pasiūlius, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Audito komitetu nusprendė sudaryti darbo grupę (2010-11-10 protokolas Nr. 107P-P-53/141-P-45) apjungti nurodytus įstatymo projektus ir parengti vieną Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Saugomų teritorijų įstatymą siūloma pakeisti išdėstant jį nauja redakcija ir pakeičiant jo pavadinimą į „Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir ekologinės apsaugos zonų įstatymas".

Projekto tikslas - pagerinti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, užtikrinant teritorinės gamtosaugos reikalavimų ir žemės savininkų, valdytojų ir vietos gyventojų interesų geresnį derinimą ir darnios plėtros lygiaverčių principų (aplinkosaugos, ekonominio ir socialinio vystymosi) realizavimą praktikoje.

Įstatymo projektų rengime dalyvavo Seimo nariai: Antanas Baura, Bronius Bradauskas, Loreta Graužinienė, Kazimieras Kuzminskas, Dalia Kuodytė, Saulius Stoma, Erikas Tamašauskas  ir šie ministerijų atstovai: Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius, Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė ir šio skyriaus vyr. specialistas Gintaras Džiovėnas.

Su  „Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir ekologinės apsaugos zonų įstatymo" projektu susipažinti galima čia...>>>