Naujienos

2013 - 02 - 13

Gamtosauginės organizacijos pareiškė nepalaikančios žemdirbių dėl ES tiesioginių išmokų didinimo

Aplinkosauginės organizacijos  prieštarauja  ES tiesioginių išmokų ūkininkams didinimui ir siūlo paramą skirti ne skaičiuojant valdomam plotui, tačiau atsižvelgiant į tai, kokiais metodais ūkininkaujama ir koks ūkininkavimo poveikis aplinkai.

Pasaulio gamtos fondo (WWF) užsakymu Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Švedijoje ir Rumunijoje atliktos visuomenės apklausos dalyviai didžia dauguma pasisakė, kad išmokos ūkininkams turėtų būti atlygis už saugų ekologišką maistą ir jų gerus darbus kuriant viešąsias gėrybes. WWF prieštarauja numatomiems ES paramos žemės ūkiui prioritetams, nes Bendrojoje žemės ūkio politikoje 2014-2020 m. numatoma ir toliau besąlygiškai remti  ūkininkus per skiriant tiesiogines išmokas ir mažesnį finansavimą gamtinių vertybių, kraštovaizdžio išsaugojimui ir aplinkos būklės gerinimui.

„Nors visoje ES turėtų būti vienodos konkurencijos sąlygos, nepalaikome mūsų žemdirbių dėl tiesioginių išmokų didinimo. Vis tiek liūto dalis atiteks stambiesiems žemvaldžiams, o ne smulkiems ir vidutiniams ūkiams. Todėl geriau Naujųjų ES šalių ūkininkai reikalautų didinti finansavimą Kaimo plėtros programai, kurioje numatytos tikslingos priemonės didinti žemės ūkio konkurencingumą, tausoti aplinką ir kraštovaizdį, o tuo pačiu gerinti ir gyvenimo kokybę kaimo vietovėse“, – poziciją išsako Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Nerijus Zableckis.

Beveik pusė viso ES biudžeto skiriama Bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti – apie 55 mlrd. EUR (apie 190 mlrd. LT) per metus. Iki šiol trys ketvirtadaliai biudžeto buvo skiriama tiesioginėms išmokoms, kurių dydis priklauso tik nuo ūkininko valdos dydžio, neatsižvelgiant į tai, kokiais metodais ūkininkaujama ir koks ūkininkavimo poveikis aplinkai. Be to, remiantis istorine sąsaja su ankstesnėmis išmokomis, didžioji dalis paramos atitenka turtingiems žemės valdytojams senosiose ES šalyse. Tik vienas ketvirtadalis šio biudžeto skiriama Kaimo plėtros programai, kurioje numatytos aplinkos gerinimo priemonės.

Išsami apklausos Pasaulio gamtos fondo atliktos apklausos ataskaita pateikiama čia...>>>