Naujienos

2013 - 08 - 09

NMA: įveistų miškų apskaitos ir kokybės vertinimo darbų patikros vyks nuo š.m. spalio 1 d.

Nacionalinės mokėjimų agentūros prei ŽŪM (NMA) specialistai išaiškino, kad Valstybinės miškų tarnybos (VMT) miškų kontrolės poskyrių pareigūnai įveistų miškų patikras vykdys nuo spalio 1 d.

Neaiškumai kilo, kai iš asociacijos narių sulaukėme nerimastingų paklausimų- kada šiais metais bus pradėtos vykdyti VMT specialistų patikros. Mat pasklido informacija, kad NMA iki rugpjūčio 15 d. išsiuntinės VMT sąrašus patikrinimui ir tada VMT pareigūnai neva turės per 1 mėnesį atlikti patikrinimus. (Tuo tarpu jau nusistovėjo praktika, kad patikros kasmet prasidėdavo nuo spalio 1 dienos)

Lietuvos miško savininkų asociacija kreipėmės į NMA specialistus išaiškinimo. Geranoriškai sutiko atsakyti NMA Strateginio valdymo departamento Administravimo projektavimo skyriaus Metodikų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas Donatas Kačinas:

"Atkeiptinas dėmesys į tai, kad paramos gavėjų, dalyvaujančių pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, įveistuose miškuose Valstybinės miškų tarnybos specialistai nuo spalio 1 d. pradės vykdyti miško apskaitos ir kokybės vertinimo darbus. Būtina, kad paramos gavėjai iki numatyto termino atliktų visus Miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytus miško priežiūros ir apsaugos darbus.“

LMSA inf.