Naujienos

2014 - 01 - 23

Nacionalinė žemės tarnyba patvirtino naujas Žemės sklypų ribų ženklinimo taisykles ir riboženklių standartus

2014-01-21 įsigaliojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-424 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai, - informuoja www.nzt.lt

Iki 2014 m. birželio 1 d. žemės sklypo ribos gali būti ženklinamos riboženkliais, atitinkančiais riboženklių standartus, galiojusius iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių 3 punkto 2 dalį žemės sklypo ribos riboženkliais neženklinamos, kai anksčiau įtvirtinti riboženkliai yra išlikę, geros būklės bei atitinka ženklinimo metu galiojusių riboženklių standartų tipus.

Naujos redakcijos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai parengti siekiant supaprastinti ir detalizuoti žemės sklypų ribų ženklinimo tvarką, panaikinti iki šiol galiojusius, itin daug prieštaravimų kėlusius riboženklių standartus ir, atsižvelgus į teigiamą Vakarų Europos šalių praktiką, nustatyti naujus riboženklių standartus.

Tikime, kad šios Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės ir Riboženklių standartai, kur aiškiai yra apibrėžtos tiek matininkų, tiek žemės sklypų savininkų teisės ir pareigos, palengvins bei užtikrins sklandesnį matininkų darbą, išspręs daugybę iki šiol kildavusių klausimų ir problemų tiek ženklinant, tiek tikrinant jau paženklintas žemės sklypų ribas.

Su naujomis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis ir Riboženklių standartais galima susipažinti čia...>>>.

Kviečiame visus suinteresuotus verslo subjektus būti aktyviems ir imtis iniciatyvos gamybos importo prekybos srityje, užtikrinant riboženklių, atitinkančių naujai patvirtintus Riboženklių standartus, pasiūlą Lietuvoje.

Papildoma informacija: Prireikus daugiau informacijos apie naujos redakcijos Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles ir Riboženklių standartus gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Paužolis, tel. (8 5) 200 0296 arba el. p. Giedrius.Pauzolis@nzt.lt.