Naujienos

2014 - 03 - 05

Aptarti Miškų apskaitos reglamentavimo ir kiti specifiniai miškininkystės įmonių apskaitos klausimai

Lietuvos miško savininkų asociacija  kartu su Vilniaus universiteto Ekonomikos f-tu ir Audito ir apskaitos tarnyba š.m. kovo 5 d.(trečiadienį)  Vilniuje, Saulėtekio al. 5, Vilniaus universiteto bibliotekos Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) surengė dalykinį seminarą-diskusiją tema „Miškų apskaitos reglamentavimas ir kiti specifiniai miškininkystės įmonių apskaitos klausimai".

Seminarą vedė  Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų komiteto narė – ekspertė, VU EF dėstytoja Ramunė Budrionytė (nuotr.). Diskusijoje dalyvavo dr. Audrius Linartas, AAT direktorius ir šios tarnybos Apskaitos standartų komiteto nariai.

Šiuo metu Audito ir apskaitos tarnyboje svarstomi miškų apskaitos pakeitimai. Su Audito ir apskaitos tarnybos atstovais, kuruojančiais miškų ūkio srities reglamentavimo klausimus, įmonių buhalteriai aptarė problemas, su kuriomis susiduria dėl miškų ūkio veiklos specifikos ir kaip kylančios problemos galėtų būti sprendžiamos tikslinant apskaitos reglamentavimą.

Seminaro metu taipogi pristatyti 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo aktualūs klausimai (tame tarpe ir naujoji 6 -ojo VAS "Aiškinamasis raštas" redakcija).

 dr. Audrius Linartas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, papasakojo apie AAT veiklą ir tarnybos planus tobulinant įmonių apskaitai keliamus reikalavimus  Seminaras, dalyvių vertinimu, neprailgo, gauta daug naudingos, praktiškai pritaikomos įmonių veikloje informacijos.  LMSA pirmininkas, VU Ekonomikos f-to docentas dr.Algis Gaižutis apibendrino seminarą

Šis seminaras, surengtas LMSA narių - įmonių buhalteriams, yra pirmasis iš planuojamo ciklo seminarų. Taipogi dalyvavo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir AM Miškų departamento atstovai.

 
Seminarą vedusi  AAT Apskaitos standartų komiteto narė – ekspertė, VU Ekonomikos f-to dėstytoja Ramunė Budrionytė pažadėjo ir toliau gilintis į miškų apskaitos reglamentavimą
 Seminarą organizavo VU EF, AAT ir LMSA Buhalterių klubo koordinatore seminaro dalyviai išrinko Renatą Krupskienę, "Aukštaitijos šilas" vyriausiąją buhalterę

Sekantis seminaras planuojamas gegužės mėnesį. Iki to laiko buhalteriai apibendrins didžiausias problemas, kylančias iš miškų apskaitos reglamentavimo ir kitų specifinių miškininkystės įmonių apskaitos ypatumų.

Lietuvosmiskai.lt inf.