Naujienos

2014 - 07 - 13

FAO pateikia rekomendacijas vyriausybėms kaip stiprinti miško gamintojų organizacijas

Jungtinių Tautų žemės ūkio ir maisto organizacija (FAO) išleido leidinį anglų k. “Making change happen” ("Pokyčių įgyvendinimas"), kuriame analizuojama miškų ūkio gamintojų organizacijų veikla pasaulyje ir pateikiamos rekomendacijos vyriausybėms, ką derėtų daryti siekiant stiprinti privačių miškų savininkų ir valdytojų savivaldos organizacijas, kaip skatinti miškų savininkų asociavimąsi ir kooperaciją remiantis studijoje aprašyta užsienio šalių patirtimi. Leidinio pagrindu tapo diskusija Kinijoje FAO organizuotoje tarptautinėje konferencijoje miškų gamintojų organizacijų stiprinimo klausimais 2013 m. lapkritį informuoja portalas familyforestry.net

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) kartu su tarptautinėmis organizacijomis Miško ir žemės ūkio fondu (Forest and Farm Facility-FFF), "Tropenbos International" ir Tarptautiniu šeimos miškų ūkio aljansu (International Family Forestry Alliance-IFFA) vienija pastangas stiprinti miškų ūkio gamintojų organizacijas, padėdamos šalių vyriausybėms parengti veiksmingas priemones miško savininkų asociavimosi ir kooperacijos skatinimui, plėtojant atitinkamas privataus miškų ūkio valdymo ir teisinio reguliavimo sistemas. Ypač daug pastangų dedama siekiant didinti miško savininkų ir valdytojų organizacijų savivaldos gebėjimus, užtikrinant geresnį priėjimą prie rinkų, žinių ir finansų, ir prasmingai dalyvauti politikos formavime.

Leidinys skirtas padėti nacionalinėms vyriausybėms nustatant ir įgyvendinant politiką ir priemones, skirtas remti veiksmingą privačių miškų savininkų ir valdytojų savivaldos organizacijų veiklą.

Nuoroda į leidinio internetinę svetainę-čia...>>>

Parsisiųsti leidinį anglų k. galima čia...>>> (12MB)

Plačiau susipažinti su darnų miškininkavimą galima čia...>>>