Naujienos

2014 - 12 - 02

Papildomas 5% mokestis privačių miškų savininkams įvestas, o kaip bus renkamas ir naudojamas- dar neaišku

Socialdemokrato Algimanto Salamakino didelėmis pastangomis Seimas metų pradžioje priėmė kontraversiškai vertinamas Miškų įstatymo 7 str. 2 dalies pataisas, kuriomis nustatytas papildomas 5% mokestis privačių miškų savininkams iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šį trečiadienį, 2014-12-03, LR Vyriausybės posėdyje numatyta spręsti dėl papildomo miško savininkų  5% mokesčio apskačiavimo ir mokėjimo tvarkos [plačiau-čia...>>>]. Ką nuspręs Vyriausybė- dar nežinia. [Papildyta- LR Vyriausybės sprendimas- čia...>>>]

2014-11-29 (šeštadienio) numeryje laikraštis„Ūkininko patarėjas“ klausia: „Ar pritariate naujam 5 proc. mokesčiui už iš privačių miškų parduotą medieną ir nenukirstą mišką?“ Keletas citatų iš straipsnio:

Pataisos iniciatorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas SALAMAKINAS įsitikinęs, kad "ir privačių miškų savininkai privalo prisidėti prie miško infrastruktūros išlaikymo", kad "tie 5 procentai nėra tragedija", ir galiausiai- kad "kai įsigalios 5 proc. mokestis, keliai bus taisomi iš to fondo".

Lietuvosmiskai.lt komentaras: Kiek anksčiau politiko A.Salamakino vardu paskelbtame DELFI straipsnyje  bandyta įtikinėti, kad  papildomas 5% mokestis miškų savininkams nuo visų  pajamų už parduotą mišką ir medieną – tai siekis atstatyti teisingumą, o iš mokesčių surinktas lėšas panaudoti bendrajam visuomenės gėriui. Mat, pasak rašiusiojo, iki šiol būtent privačių miškų savininkai neva veltui naudojosi miško kelių infrastruktūra ir atskirai mokesčiais neprisidėjo prie bendros miškų gerovės. Dar daugiau, teigiama neva privačių miškų savininkai nemoka jokių mokesčių  parduodami mišką ar jame iškirstą medieną. Tiesa, vėliau jau pripažįstama, kad kažkokius mokesčius miškų savininkai vis tik moka, tačiau, rašančiojo nuomone, toli gražu nepakankamus.
Tuo tarpu Valstybinė mokesčių inspekcija yra oficialiai atsakiusi Seimo AAK ir Aplinkos ministerijai į užklausimus apie visus miško savininkų sumokamus mokesčius. Skaičiai - įspūdingi. Jei susumuoti iš visų veiklų (ne vien miškų ūkinės veiklos) visų miško savininkų į Valstybės biudžetą kasmet sumokamus mokesčius- VMI suskaičiuoja ~1 milijardą 535 milijonų Lt [VMI pažyma>>>]. LMSA gavo VMI išaiškinimą,  kad vien tik gyventojų pajamų mokesčio (GPM- 15%) piliečiai-miškų savininkai už parduotą nenukirstą mišką ir medieną kasmet sumoka 18-18,5 milijonų Lt [VMI pažyma>>>]. Išsamiau apie mokamus mokesčius galima susipažinti mūsų portale 2014-01-05 publikuotame straipsnyje "K.Šiaulys: Miškų ir medienos mokesčiai"

Aplinkos viceministras Linas JONAUSKAS tikina, kad mokestis reikalingas, bet koks – kitas klausimas.
L.Jonauskas V.Masaitienė

Jis primena, kad  "[...]ne Aplinkos ministerija priėmė tas Miškų įstatymo 7 str.2 dalies pataisas. Kodėl nustatyta būtent tiek procentų, reikėtų klausti Seimo narių – minėtų pataisų iniciatorių. Vienas jų –Algimantas Salamakinas".

Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja Vilija MASAITIENĖ pasisako trumpai: Įstatymas įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. Dabar Seimo pavedimu rengiame poįstatyminius aktus. Dirbame, kad jie būtų kuo aiškesni miško valdytojui ir savininkui. Taip pat stengiamės suprantamai išdėstyti, kur tie pinigai, sumokėti į valstybės biudžetą, bus panaudojami, kokiems tikslams. Rengiant poįstatyminius aktus dalyvauja visos miško savininkus jungiančios institucijos. Įstatymo komentuoti aš nenorėčiau.

Lietuvos miško savininkų asociacijos Valdybos pirmininkas dr. Algis GAIŽUTIS: Lietuvos miško savininkų asociacija tokiam mokesčiui prieštaravo nuo pat pradžių ir ne tik dėl to, kad šis mokestis įvedamas vienai socialinei grupei – privačių miškų savininkams, bet ir todėl, kad nėra paremtas jokia logika, kodėl jis toks turėtų būti. 

Lietuvosmiskai.lt komentaras: Privačių miškų savininkai sako esantys šokiruoti valdančiųjų užmoju įvesti naują privačių miškų savininkams ir valdytojams  mokestį .  "Mums patinka visi mokesčiai, kurie yra logiški ir kurie duoda naudą mokantiesiems ir visuomenei, tačiau, mūsų įsitikinimu, šitas mokestis neduos nei to, nei to", - "Žinių radijui" 2014-01-21 kalbėjo A. Gaižutis. Laidos įrašą   išklausyti galite čia...>>>

Buvo deklaruojama, kad tai bus panaudota keliams tvarkyti. Pasirodo, kad keliams tvarkyti šias lėšas nėra taip paprasta panaudoti. Mes sakėme, kad tai menkina viso sektoriaus konkurencingumą. Pavyzdžiui, Latvijoje galima atskaičiuoti nuo gautų pajamų dalį išlaidų ir tada mokestis iš viso mokamas 7,5 proc., o pas mus jau šiandien mokama 15 proc., o dar pridėjus nuo apyvartos, ne nuo pelno 5 proc., susidaro 20 proc. t.y. penktadalis gautų pajamų. Tai yra daug. Taigi tas papildomas mokestis yra iš piršto laužtas ir dvelkia populizmu. Didelės naudos jis neduos šios šakos ekonomikai. Mes savo nuogąstavimus esame [ne kartą] išdėstę raštu. Vyriausybė turėtų nustatyti tvarką, kaip tą mokestį rinkti, kaip jį panaudoti. Kai pradėjome kalbėti su Vyriausybe, išaiškėjo, kad gali būti ir dvigubas apmokestinimas ir kad tos lėšos nebus skirtos deklaruotiems tikslams. Ši įmoka Miškų įstatyme buvo nustatyta urėdijoms, valstybinių miškų valdytojams už miško išteklių naudojimą. Valstybinių miškų valdytojų rėmėjų iniciatyva mokesčiai valstybinių miškų urėdijoms buvo sumažinti 10 mln. Lt. Matyt, buvo pasiūlyta surasti šaltinį, iš kurio būtų galima kompensuoti šią sumą. Todėl ir buvo pakišta mintis apmokestinti savininkus. Bet šis sumanymas negyvybingas.

Lietuvosmiskai.lt komentaras: Keistas sutapimas, kad būtent 2013-12-02 (kai buvo įregistruotos kontraversiškos Miškų įstatymo pataisos) buvo išsiųstas Generalinės miškų urėdijos raštas[kopija čia...>>>], kuriuo siekiama ~10 mln. Lt sumažinti miškų urėdijų privalomą mokestį į biudžetą  ir bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti  iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką sumą (t.y. 2013–2015 metų laikotarpiu  nuo 99 mln.lt sumažinti iki  87 mln.Lt). GMU žada, kad nesumokėti į biudžetą 12 mln.Lt bus nukreipti kelių urėdijų miškuose tvarkymui ir urėdijų miškų teisinei registracijai (plačiau- čia...>>>). Matyt, tas lėšas į bendrųjų miškų ūkio reiklmių fondą ir planuota susirinkti iš privačių miškų, įvedus naują 5 % privalomą mokestį bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti  iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką sumą .

LMSA nuomone, jei keliamas tikslas stabiliai sukaupti lėšų į bendrųjų miškų ūkio reikmių programą privačių miškų reikalams finansuoti (20-30%), turi būti arba 1) įstatymais nustatytas jau sumokamų mokesčių dalies nukreipimas į šią programą, arba 2) prieš tai sumažinus kažkurį iš dabar mokamų mokesčių (ar tokio atsisakius), tik tokiu atveju galėtų būti nustatoma nauja tikslinė įmoka bendrosioms reikmėms. Toks mokestis turi būti aiškus, paprastai administruojamas ir teisingas-be galimybės kam nors jo išvengti. O jei norima spręsti bendro naudojimo per miškus einančių kelių, kuriais naudojasi visi, priežiūros finansavimo klausimą, tuomet pirmiausiai reikia pasirūpinti skiriamų ES fondų lėšų tinkamu panaudojimu, po to užtikrinti, jog visų mokesčių mokėtojų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamos lėšos miško keliams būtų naudojamos per visus miškus einantiems keliams tvarkyti.