Naujienos

2016 - 07 - 02

NEMOKAMOS konsultacijos JŪSŲ miško valdoje!

Lietuvos miško savininkų asociacija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, bendradarbiaudamos su LR Aplinkos ministerija, įgyvendina projektą, kurio metu teikiamos NEMOKAMOS konsultavimo paslaugos privačių miškų savininkams jų miško valdoje. Konsultacijos trukmė – 1 val.

Projekto tikslas – konsultuoti miškų savininkus (tik fizinius asmenis), kurie neturi miškininkystės krypties išsilavinimo.

Pirmenybė gauti konsultaciją teikiama:

  • Miško valdos savininkams, kurie neturi galiojančio parengto miškotvarkos projekto.
  • Miško valdoje turintiems jaunuolynus.
  • Ketinantiems pretenduoti į ES paramą,  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos miškų srities priemones. 

Vienam asmeniui gali būti suteikiama tik viena konsultacija ir tik dėl vienos miško valdos, nepriklausomai nuo to, kiek miško valdų (kadastrinių žemės ūkio sklypų) asmuo valdo. Bendraturčiams dėl vienos miško valdos suteikiama viena konsultacija. Miško savininkas, kuris įgyvendinant analogišką Aplinkos ministerijos skelbtą projektą ankstesniais metais jau buvo individualiai konsultuotas savo miško valdoje, negali gauti pakartotinės individualios konsultacijos.

Konsultaciją gaunantis asmuo turi turėti miško valdos nuosavybės dokumentus, asmens dokumentą ir iš Valstybinės miškų tarnybos gautą pažymą apie savo valdos taksacinius duomenis(gauti tokią pažymą turi teisę kiekvienas miško savininkas).

 Dėl konsultacijos galima kreiptis iki 2016 m. gruodžio 1 d.!

 Kontaktai:

Lietuvos miško savininkų asociacija


Tel. (85) 27 67 590; mob.: 8 614 53367

El. p. info@forest.lt

www.lietuvosmiskai.lt

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

 Tel. (8 347) 44 020, 8 642 11 894

El. p. mantas.norkunas@lzukt.lt

 www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt


 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

 Tel. (8 347) 44 020

El. p.  info@kmaik.lm.lt

 www.kmaik.lt