Naujienos

2015 - 04 - 16

Seimas nesuteikė medienos pramonei pirmenybės apsirūpinti mediena iš valstybinių miškų, tačiau užfiksavo nekeičiamą urėdijų skaičių

Seimas plenariniame posėdyje šį ketvirtadienį (2015-04-16) priėmė Miškų įstatymo pataisas (Nr. XIIP-1381(3), patikslindamas įstatymo paskirtį – kad miškai turi būti tvarkomi siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava. Pramoninkų siektos pirmumo teisės įsigyjant medienos iš urėdijų nesuteikė, tačiau užfiksavo nekeičimą urėdijų skaičių-42. Tuo politikai užkirto kelią valstybinių miškų ūkio valdymo reformoms, kurias pastaruoju metu svarsto Vyriausybė.

šias pataisas balsavo 79 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 16 parlamentarų.

Priimtomis naujomis nuostatomis įtvirtinama, kad Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms. Seimas taip pat įtvirtino nuostatą, kad Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Tiek jų yra ir šiuo metu.

Sukūrė precedentą, kurio Lietuvos parlamento istorijoje dar nebuvo.

Pačiu paskutiniu momentu Seimo AAK pasiūlyta LR Miškų įstatymo pataisa dėl urėdijų skaičiaus sukėlė karštus parlamentarų debatus. Parlamentarai konservatorius Jurgis Razma ir socialdemokratas Kazys Grybauskas ragino Seimą patvirtinti pataisą, kuria siūloma įtvirtinti nekintamą 42 urėdijų skaičių.

Tuo tarpu liberalas Eligijus Masiulis tokį siūlymą griežtai sukritikavo, pabrėždamas, kad Šio įstatymo svarstymas yra klasikinis pavyzdys, kai sprendžiant vieną problemą [pramonės apsirūpinimą mediena] staiga metamasis visai į kitą temą ir pradedami spręsti visai kiti klausimai. Nuostata, kurioje įrašomos 42 urėdijos, sukuria precedentą, kurio Lietuvos parlamento istorijoje nebuvo. 

Socialdemokratas Artūras Skardžius pataisai nepritarė, jo teigimu, šių urėdijų skaičius likęs nuo sovietmečio ir dėl to, jį įtvirtinus įstatymu, Vyriausybė negalėtų ieškoti optimalių ūkininkavimo principų. Jis ironizavo, kad reikėtų į įstatymą įrašyti dar ir 42 urėdų pavardes ir tuomet visai atimti iš Vyriausybės teisę kažką keisti ir spręsti. "Užsisėdėjome sovietinėje sistemoje, siūlau atsibusti“, - ragino kolegas parlamentaras.

Jam antrino Seimo narys Dainius Kreivys: Ką tik Seimas išreiškė nepasitikėjimą Vyriausybe. Visas reformas, kurias siūlo Vyriausybė, surietėte į ožio ragą".

Priėmimo metu Seimas nusprendė įstatyme neįtvirtinti pirmumo teisės šalies gamintojams, norintiems įsigyti medienos iš valstybinių miškų. Numatyta, kad nuostatas- kaip šalies pramonę aprūpinti žaliava- įtvirtintų Vyriausybė atskiromis taisyklėmis. 

Prašys Prezidentės vetuoti įstatymą.

Įstatymas įsigalios, jei jį pasirašys LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

"Verslo žinių" kalbintas ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ironizavo: „Vertindamas tai, kad į įstatymą yra įrašyta, jog Lietuvoje būtinai turi būti 42 urėdijos, kurios yra valstybės įmonės, ir sunku jas reformuoti, žinot, galiu pašaržuoti, kad gal tada ir 42 urėdų pavardes įrašykime į įstatymą ir būtų visai gražu – visus klausimus tada išspręsim išvis“.

A.Butkevičius neatmetė, kad prašys Prezidentės vetuoti įstatymą dėl 42 urėdijų: „Mes apie tai su ja tikrai kalbėsimės.“