Naujienos

2016 - 06 - 10

80-metį švenčia nusipelnęs Lietuvos miškininkas Antanas Hofmanas

Nusipelnęs Lietuvos miškininkas, ilgametis Ukmergės urėdas,  Lietuvos miško savininkų asociacijos Valdybos narys ir LMSA Ukmergės skyriaus pirmininkas, aistringas medžiotojas, aktyvus visuomeninkas Antanas Hofmanas šį mėnesį švenčia garbingą jubiliejų: šiam visuomet pasitempusiam, inteligentiškam ukmergiškiui  iš garbingos miškininkų dinastijos 2016-06-13 sukanka 80 metų. Nuoširdžiai sveikiname!

Miške gimęs, miške augęs, iš miško iki šiol taip ir neišėjau“, – taip apie save pusiau rimtai, pusiau juokais yra kalbėjęs  Antanas Hofmanas. Ukmergiškiai jį prisimena ir kaip ilgametį Ukmergės miškų urėdą, šias pareigas ėjusį 1971-2002 metais, o iš viso urėdijos kolektyve dirbusį beveik pusę amžiaus- 47 metus.

Lietuvos nusipelnęs miškininkas A.Hofmanas, gimė 1936 m. birželio 13 d. Burtkaimio kaime Ukmergės rajone. 1954 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1960 m. LŽŪA miškų ūkio fakultetą. 1960-1961 m. Tytuvėnų, 1961-1962 m. Ukmergės miškų ūkio inžinierius, 1962-1964 m. vyr.inžinierius, 1964-1971 m. – vyr.miškininkas. 1971-1978 m. Ukmergės miško pramonės ūkio direktorius, 1978-1988 m. – Ukmergės miškų ūkio gamybinio susivienijimo direktorius. 1988-1990 m. – Ukmergės miško pramonės ūkio direktorius. 1990-2002 m. – Ukmergės miškų urėdas.Vėliau aktyviai įsijungė į Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) veiklą, išrinktas LMSA Ukmergės skyriaus pirmininku, LMSA Valdybos nariu ir  autoritetingai atstovauja  miško savininkų bendruomenę.

Miško savininkų problemos savos Antanui Hofmanui tapo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Nepriklausomybės metais atsiėmęs tėvams priklausančią miško valdą ir prie jos prijungęs žmonos Marijos paveldėtą dalį, tapo beveik 100 hektarų miško savininku. Tuomet ir susidūrė su daugeliu miško savininkų problemų. Nuo tada profesionalus miškininkas savo pavyzdžiu rodo, kaip dera tvarkytis privačiuose miškuose. Neatsisako pasidalinti turtinga patirtimi ir patarti aplinkinių valdų savininkams, padėti kaimynams. Daro sau – ir į kaimyno valdą užsuka.

A. Hofmano giminėje nuo seno buvo miškininkų. Tad atėjus metui rinktis specialybę jokių dvejonių šia tema net nebuvo kilę. Ir ne tik todėl, kad visa vaikystė ir jaunystė prabėgo tarp miškų įsikūrusioje sodyboje Burtkaimio, anksčiau vadinto Velnio mįsle, kaime. „Pasirodė, kad miško trauka jau buvo užprogramuota mano genuose“, – įsitikinęs miško savininkas.

Hofmanų giminės miškininkų dinastija siekia net aštuonioliktą amžių. Ir už atsektą savo giminės genealogiją A. Hofmanas turėtų būti dėkingas miškui. Šaliai išsikovojus Nepriklausomybę, jis pradėjo tvarkytis sovietmečiu nacionalizuotos miško valdos susigrąžinimo dokumentus. Reta Lietuvoje ir akivaizdžiai nelietuviška pavardė jau seniai žmogui nedavė ramybės ir kurstė norą atsekti savo šaknis. Pradėjęs paiešką senuosiuose archyvuose net pats nustebo, kai „prisikasė“ iki žinių apie prieš 300 metų Lietuvoje apsigyvenusį protėvį. Ernestą Hofmaną netoli Ukmergės gyvenę grafai Kosakovskiai iš Vokietijos, Saksonijos žemės, pasikvietė į savo dvarą tvarkyti... miškų ir medžioklės ūkio.

Štai kodėl ir mano senelis, ir tėvas visą gyvenimą nuo miško neatitolo – abu darbavosi miškininkystės srityje“, – sako A.Hofmanas. Anot jo, per tuos tris šimtus metų giminės atstovai galėjo net tris kartas brandaus miško užauginti. Deja, nė vienas iš trijų A. Hofmano vaikų tėvo ir protėvių pėdomis nepasekė – miškininkais tapti nepanoro.

   

Nemažą dalį laisvalaikio Antanas  jau pusę amžiaus skiria savo didžiajam pomėgiui – medžioklei, jos puoselėjimui, nacionalinių tradicijų kūrimui bei stiprinimui. Jubiliatas vadovauja medžiotojų klubui “Miškininkas”, turi sukaupęs didelę ir vertingą medžioklės trofėjų kolekciją, jo dresuoti medžiokliniai šunys yra pelnę aukščiausius apdovanojimus. 

Ši įvairiapusiška Antano Hofmano veikla įvertinta šalies mastu – jam suteiktas nusipelniusio šalies miškininko ir LMSA Garbės nario vardas, 2015 m. M.K. Čiurlionio fondo įvertintas suteikiant Lietuvos šviesuolio titulą, ne kartą pareikštos įvairių valstybinių institucijų padėkos.

Linkime Jubiliatui stiprios sveikatos, taiklios akies, neišsenkančios energijos tęsti mėgiamus darbus!