Naujienos

2017 - 03 - 16

Aplinkos ministerija: Viena miškų valdymo įmonė – sprendimas gamtai ir žmonėms

„Miškas – tai Lietuvos gamtos ir žmonių turtas, už kurį yra atsakinga valstybė. Tačiau per pastaruosius dešimtmečius susiklostė ydinga praktika, kai savarankiškos 42 valstybinių miškų urėdijos, konkuruodamos dėl išlikimo, tai daro gamtos ir darbuotojų sąskaita“, –sako aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Vien girininkų ir eigulių skaičius nuo 2002 m. sumažėjo daugiau nei dvigubai – nuo 1260 iki 480. Tiesiogiai miške dirbančių miškininkų specialistų darbo užmokestis tapo nekonkurencingas. Nepagrįstai dideli skirtingose urėdijose tas pačias funkcijas vykdančių specialistų atlyginimų skirtumai. Tai viena iš priežasčių, kodėl šalies regionuose nepavyksta sumažinti socialinės atskirties. Mažas ir miškų urėdijų veiklos ekonominis efektyvumas. Jį lemia 42 urėdijose besidubliuojančios administravimo ir valdymo funkcijos. Dėl to nukenčia ir reinvesticijos į miškus ir jų auginimą.

Seimui svarstyti pateiktos Miškų įstatymo pataisos išimtinai yra susijusios su miškų ūkio valdymu. Siūloma vietoj 42 juridinių asmenų įsteigti vieną – valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“. Pažymėtina, kad pagrindinė šios įmonės funkcija – kompleksinė miškų ūkio veikla.

„Aš aplinkosaugos idėjoms paskyriau 29 gyvenimo metus, ir ši reforma man yra ypač svarbi. Pertvarka turi vesti tvarios miškininkystės link, atsižvelgiant ne tik į gyvosios gamtos poreikius, bet ir socialines reikmes. Siūlomas vienos įmonės variantas sudarytų prielaidas racionaliau paskirstyti darbus atsižvelgus į nedarbą ir gamtinį jautrumą regionuose. Ten, kur didesnis gamtinis jautrumas ir (ar) socialinė atskirtis, būtų siekiama labiau pasitelkti žmonių darbą ir netgi kurti papildomas darbo vietas”, – pabrėžia aplinkos ministras.

Vyriausybės pateiktas valstybinių miškų valdymo modelis paremtas pačių miškininkų pasiūlytais urėdijų dydžio ir darbų apimties kriterijais. Pagal juos ir nuspręsta palikti 25 miškų urėdijas. Kaip ir iki šiol jos toliau vykdys visas funkcijas, išskyrus bendrąjį įmonės veiklos administravimą, strateginių investicijų planavimą ir įgyvendinimą, taip pat tam tikrą prekybos mediena dalį. Po galutinės konsolidacijos, kuri turėtų prasidėti 2018-aisiais ir tęstis visus metus, naujoje valstybinių miškų valdymo struktūroje liktų dirbti maždaug 3620 darbuotojų iš dabartinių 4000. 
Įgyvendinus valstybinių miškų valdymo pertvarkymą, prekybos mediena sistema būtų pritaikyta vienai valstybinių miškų valdymo įmonei, išlaikant dabartinį principą, kad galimybę sudaryti sutartį dėl medienos pirkimo turi didžiausią kainą aukcionuose pasiūlę pirkėjai.

Po pertvarkos regioniniuose valstybės įmonės padaliniuose, t. y. miškų urėdijose, bus samdomi rangovai miško darbams ir teikiamos tos pačios paslaugos gyventojams ir smulkiesiems ūkio subjektams, kaip ir dabartinėse miškų urėdijose. Tai leis išsaugoti smulkiuosius rangovus regionuose ir paslaugas teikti „arčiau namų“.

Valstybės įmonės valdomas miškas yra ir privalo išlikti valstybės nuosavybe. Tai gina šalies Konstitucija ir Miškų įstatymas.


Šaltinis: AM Komunikacijos skyrius 
2017-03-16