Naujienos

2017 - 08 - 24

LMSA Valdybos posėdyje- apie Lietuvos kaimiškų regionų vystymąsi ir kaip tai veikia miškų ūkį

Šiandien, ketvirtadienį, Vilniuje surengėme Lietuvos miško savininkų asociacijos ( LMSA) Valdybos išplėstinį posėdį, kurio reikšmingą dalį skyrėme tematinei diskusijai "Tvarus Lietuvos kaimiškųjų regionų vystymasis: iššūkis ar galimybė?" su Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktore dr. Rasa Melnikiene [pranešimo skaidrės čia...>>>] ir Aleksandro Stulginskio universiteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto dėstytoju dr. Mariumi Kavaliausku. Aptarėme ir kitas svarbias aktualijas.

Dr.Rasos Melnikienės pranešimą išklausėme su dideliu įdomumu. Nors Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas didžiąją dalį informacijos renka ir analizuoja apie žemės ūkio sektorių, tačiau bendrosios tendencijos, kaimiškose vietovėse gyvenančių žmonių situacija tiesiogai veikia ir miškų ūkį.

Išklausyti pranešimo fragmentus galite LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook:

Aplinkos ministerijos pradėta įgyvendinti vadinamoji urėdijų reforma, kuriai pirmajame miškų valdymo pertvarkos etape skiriamas didžiausias dėmesys,  nustūmė į antrą planą daugumą privačių miškų savininkams svarbių klausimų. LMSA Valdybos posėdžio metu kalbėjome, kad tai nėra gerai. Jau senokai žadama, kad paskiau bus imtasi privačių miškų ir saugomų teritorijų klausimų, numatoma rengti naujos redakcijos LR Miškų įstatymą, atnaujinti Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programą, imtis kitų reikalingų darbų. 

Dėl 5proc. mokesčio privačių miškų savininkams atsisakymo, tai AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja Ieva Klimašauskė pakartojo, kad pasiryžimas atsisakyti šio mokesčio išlieka, tačiau Aplinkos ministerija nori atsisakant 5% mokesčio norimą įvesti vadinamą "miško žemės naudojimo" mokestį, už kurį surinktos lėšos patektų į Aplinkos ministerijos administruojamą specialiąją Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą.

Pasak I.Klimašauskės, Aplinkos ministerija žada privačių miškų savininkams mažinti administracinę naštą, supaprastinti ir padaryti aiškesnį ūkinės veiklos reglamentavimą, suteikti daugiau savarankiškumo ir atsakomybės.

Trumpas bet labai įdomus Ievos Klimašauskės pasisakymas-video siužete:

LMSA komentaras: žinoma ekonomistė Rūta Vainienė primena, kad jau nuo 2013 metų galioja ir Administracinės naštos mažinimo įstatymas. Jame įteisintas reikalavimas, kad kiekviena valdžios institucija turėtų administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo tikslą. Be to, jis turi būti nustatytas taip, kad bendras administracinės naštos lygis per kalendorinius metus išliktų nepakitęs arba sumažėtų. Tai reiškia, kad institucijos, kurioms labai reikia kokios nors papildomos naujos informacijos iš verslo ar gyventojų, turėtų pradžioje nebereikalauti tos informacijos, kurios jai reikia mažiau.

Keletas kitų posėdžio akimirkų:

[papildysime vėliau]