Naujienos

2018 - 04 - 20

LR aplinkos ministerijoje 2018-04-20 vyko Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdis

Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis pirmininkavo LR aplinkos ministerijoje vykusiam Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdžiui, kuriame pasiūlyta Medžioklės taisyklėse panaikinti medžiojamųjų gyvūnų medžioklės licencijavimo tvarką, paliekant galioti medžiojamųjų gyvūnų žvėrių limitų nustatymo tvarką. Tokiam pasiūlymui buvo pritarta. Aplinkos ministrui priėmus medžioklės taisyklių pakeitimus medžiotojai nebeprivalės naudoti licencijų sumedžiotų žvėrių žymėjimui. [svarstytas  pasiūlymų tekstas...>>>]

Buvo svarstomas ir balsavimu priimtas sprendimas sugriežtinti medžiotojų būrelių išduodamų Medžioklės lapų kontrolę. Nutarta medžioklės lapus pavesti registruoti regionų aplinkos apsaugos departamentuose, kur medžioklės lapai bus registruojami ir pažymimi specialiu antspaudu.

Vėl nukeltas terminas paukštinių medžioklinių šunų lauko bandymams (iki 2021 m.), nes medžiotojų visuomeninės organizacijos nėra pasirengusios atlikti tokius bandymus.

Taip pat pritarta sugriežtintiems apribojimams medžioklei draustinių buferinėse zonose, kuriose nebus leidžiama įrengti pašarinių aikštelių taip siekiant apsaugoti draustinius nuo laukinės gyvūnijos telkimosi draustinių teritorijoje.  

Planuojama uždrausti Lietuvoje (daugelyje ES valstybių toks draudimas įvestas seniai) naudoti kanopinių žvėrių medžioklei šratus (nuo  2021 m.). Nebebus leidžiama (nuo 20121 m.) naudoti paukščių medžioklei lygiavamzdžių medžioklinių ginklų švininius arba švino junginių turinčius šratus ir grankulkes. 

Medžioklės taisyklių keitimo projektas bus paskelbtas viešam svarstymui LR aplinkos ministerijos puslapyje.

Medžioklės tvarkymo konsultacinėje taryboje LMSA atstovaujantis valdybos narys advokatas dr. Algimantas Šindeikis pasiūlė pakeisti Medžioklės taisykles įvedant reikalavimą medžiotojų būreliams sudaryti raštišką susitarimą dėl privačių žemių ir miškų naudojimo medžioklės biotechninėms priemonėms, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius.

LMSA siūlomas Medžioklės taisyklių pakeitimas:

Lyginamasis variantas:

58.30. nesusitarus nesudarius rašytinio susitarimo su žemės sklypų savininkais ar valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;

 

 

Tarybos narys Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas kategoriškai pasipriešino tokiam pasiūlymui, argumentuodamas, kad tai pažeistų medžiotojų teises. Balsavimu pasiūlymui nepritarta. 

Advokatas Dr. Algimantas Šindeikis
2018-04-20