Naujienos

2018 - 08 - 04

Energetikai kompensacijas už elektros stulpus prastūmė buldozeriu

Vyriausybė patvirtino metodiką, pagal kurią energetikai išmokės vienkartines kompensacijas žemės savininkams už naudojimąsi elektros tinklų naudai nustatytais servitutais. Žemių ir miškų savininkai jau žeria priekaištus, kad rengiant šį teisės aktą esą stigo viešumo ir buvo ignoruojami suinteresuotų organizacijų pasiūlymai. Energetikos ministerija teigia, kad su metodikos projektu galima buvo susipažinti Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, ir visus siunčia į internetą,- temą nagrinėja Valstiečių laikraščio žurnalistė Vida Tavorienė 2018-08-04 straipsnyje "Kompensacijas už elektros stulpus prastūmė buldozeriu".

Straipsnyje rašoma, kad Vyriausybė patvirtino žemių savininkams svarbų dokumentą  javapjūtės įkarštyje. Per darbymetį ūkininkai neturi laiko gilintis, kokius teisės aktus kepa valdžia. Kai įsigilins, gali kilti pasipiktinimo banga dėl patvirtintos kompensavimo metodikos už naudojimąsi pagal įstatymą ar sutartį tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu. Žemdirbiai jau seniai griežia dantį ant energetikų. Kasmet sėjant, prižiūrint pasėlius ir juos kuliant su modernia plačiabare technika tenka virtuoziškai laviruoti tarp elektros stulpų. Prieš kurį laiką Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkai apskaičiavo, kokią žalą ūkininkams daro ši infrastruktūra. Buvo įvertinta, kad dėl vieno tokio stulpo patiriamas mažiausiai 23 eurų nuostolis per metus. Dabar, kai buvo rengiama kompensavimo metodika, žemdirbių organizacijos pasiūlymų neteikė, nes sakė nežinojusios, kad ji yra rengiama.

Pastabų pateikė žemės ir miškų savininkų interesus ginančios asociacijos, tačiau, jų vadovų tvirtinimu, į juos nebuvo atsižvelgta. Anot Lietuvos miškų savininkų asociacijos pirmininko dr. Algio Gaižučio, šis teisės dokumentas buvo prastumtas buldozeriu.

„Energetikai bandė išvengti derinimo su žemės savininkų organizacijomis. Tik per Vyriausybę prisiprašėme, kad pateiktų susipažinti rengiamą metodikos projektą. Į mūsų pasiūlytas pastabas sulaukėme tik formalaus atsirašinėjimo. Patvirtinta metodika nėra pagrįsta. Tad, matyt, ji galios iki teismų, kai valdžia bus priversta keisti energetikų pasiūlytą tvarką, nes metodikoje pateiktos skaičiavimo formulės niekuo nepagrįstos ir neatitinka realių nuostolių, kuriuos patiria ar gali patirti savininkas“, – aiškino A.Gaižutis.

  Visą straipsnį pasiskaityti galima "Valstiečių laikraščio" 2018-08-04 (šeštadienio) numeryje.

Siūlome susipažinti su Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininko dr.Algio Gaižučio atsakymais į žurnalistės pateiktus klausimus, kurių pilnai į straipsnio tekstą autorė neturėjo galimybės pateikti:

Kaip vertinate šią metodiką?

Ši metodika jau patvirtinta liepos 25 d. Vyriausybės ir ESO jau paskubėjo pranešti, kad nuo rugpjūčio 1 d. jau priima žemės savininkų pareiškimus prašymus dėl kompensacijos už energetikų naudai nustatytus servitutus. [ESO pranešimo kopiją iš manogile.lt- pridedu]. Pati vienkartinių kompensacijų metodika yra kritikuotina dėl eilės priežasčių (kurias esame oficialiai išsakę tiek metodiką rengusiai Energetikos ministerijai, tiek ir Vyriausybei ir raštu, ir asmeniškai išsakiau įsiprašęs, kaip Vyriausybės pasitarime liepos 18 d. buvo svarstomas šis klausimas.  [LMSA raštus nr. 61 ir nr.69 rasite čia...>>>]

Yra bendra tvarka, Civiliniame kodekse nustatanti kaip turi būti kompensuojama už privačioje žemėje nustatomus kito asmens naudai servitutus, bet kiek anksčiau energetikai "prastūmė" įstatymo pataisas, kad elektros tinklams servitutai butų nustatomi įstatymu (matyt galvojo, kad jei nustatoma bus Elektros energijos įstatymu- kompensuoti nereikės). Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas galiausiai nustatė, kad jei yra servitutas, už jį žemės savininkui visais atvejais turėtų būti atlyginta.

Va tada energetikos ministerija pradėjo rengti Vyriausybės nutarimu tvirtinamos metodikos projektą [ilgu pavadinimu: Dėl Vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi pagal įstatymą ar sutartį tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b3a78ef07f8911e89188e16a6495e98c?jfwid=-g0zryxhqs ] Su savininkus atstovaujančiomis organizacijomis nederino, kol per Vyriausybę neprisiprašėm.

Tada pateikėme pastabas mūsų asociacija ir LŽSA Šiaulių skyriaus pirmininkas Evaldas Danilovas.  Plačiau: /go.php/lit/Energetikai-rengia-metodika-pagal-kuria-mokes-zemes-ir-misko-savininkams-kompensacijas-uz-nustatytus-servitutus/6056

Neatsižvelgė. Matysite derinimo pažymoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c16a7a907f8c11e89188e16a6495e98c?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=1f42b67c-ba6d-42e4-bf7b-f5e3b32cbf93

Taip ir nueita buldozeriu toliau- patvirtino.

 

Ar rengiant šią metodiką buvo derintos nuostatos su savininkus atstovaujančiomis organizacijomis? Ar atsižvelgta į jų pasiūlymus, ar tokie pasiūlymai buvo teikti? Kokie jie?  

Energetikai bandė išvengti derinimo su žemės savininkus atstovaujančiomis organizacijomis. Tik per Vyriausybę prisiprašėm, kad pateiktų susipažinti rengiamą metodikos projektą mums, kad galėtume pateikti pastabas bei siūlymus. Tačiau ir po to į siūlymus ti atsirašinėjo, teisiškai patvirtintoji Vyriausybės metodika nėra pagrįsta. Tad, matomai, vel iki sekančių teismų, kai valdžia bus priversta keisti energetikų pasiūlytą tvarką.

Juk ir ši tvarka atsirado tik po to, kai vienas pilietis nepabūgo praeiti visa teismų karuselę ir tik po 10 metų bylinėjimosi Lietuvos Auščiausiasis Teismas įpareigojo energetikus visais atvejais atlyginti žemės savininkams už energetikų naudai nustatytus servitutus [plačiau apie Jo­niš­kio ra­jo­no ūki­nin­ko Pet­ro Šon­tos pre­ten­zias bend­ro­vei „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO)  - čia: /go.php/lit/Teismai-ipareigojo-energetikus-uz-servitutus-atlyginti-zemes-savininkams-taciau-jie-nori-tai-daryti-savaip/6080 ]

Yra nustatyta skirtinga metodika, priklausomai nuo servituto atsiradimo pagrindo (nustatytas įstatymu ar sutartimi). Kaip tai vertinate?

Vienareikšmiškai vertiname tą diskriminaciją neigiamai. Jei yra vienodas nuosavybės suvaržymas, tai iš atlyginimas už tai turėtų būti vienodas. Plačiau išdėstyta pridedamuose LMSA raštuose.

Metodikoje kalbama apie vienkartines kompensacijas. Ar jos išspręstų patiriamus nuostolius dėl servituto?

Ne, neišspręstų. Todėl ir kėlėme klausimą dėl periodinių kompensacijų už faktiškai patiriamus nuostolius reikalingumo. Plačiau išdėstyta pridedamuose LMSA raštuose.Beje, kai kalbėjau- kad gan greitai gali tekti keisti kompensavimo tvarką, iki sekančių teismų, nekalbėjau tuščiai, Juk teisminis precedantas jau yra. Pavyzdžiui, 2018 m. sausio 22 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl periodinės kompensacijos išmokėjimo Petrui Šontai. Bylos Nr. 2 A-600-345/2018 (civilinė byla).  Nuoroda: Byla 2A-600-345/2018 - eTeismai

 

 LMSA inf.