Naujienos

2018 - 04 - 24

PRANEŠIMAS DĖL ASOCIACIJOS PAVADINIMO KEITIMO

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA), kodas 191598124, informuoja apie ketinimą keisti asociacijos pavadinimą, kurį teikiame  2018-04-27 rengiamai LMSA Generalinei Asamblėjai tvirtinti.

 

Numatoma: 

1. Patikslinti asociacijos pavadinimą:


iš            Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)

į             Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA).


2. Atitinkamai patikslinti įstatuose tekstą įvardinant, kas gali tapti asociacijos nariu:

„...miško ir (ar) žemės savininkas...“

 

VĮ Registrų centras LMSA prašymu Nr. 17479555 yra 2018-04-24 išdavęs Juridinių asmenų registro PAŽYMĄ apie laikiną pavadinimo įrašymą, kuriuo iki 2018-10-24 yra laikinai įrašomas patikslintas asociacijos pavadinimas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija

 

LMSA Valdybos pirmininkas

dr. Algis Gaižutis