Naujienos

2019 - 11 - 08

✅ Briuselyje aptarėme ES miškų politikos aktualijas

2019-11-08 (penktadienį) Briuselyje vyko Europos Komisijos organizuojamas   EK Miškų ir medžio kamštienos Socialinio Dailogo Grupės (Forestry&Cork SDG)  posėdis. Aptariami klausimai: naujų SDG pirmininko ir pavaduotojų rinkimai; ES Bioįvairovės strategijos 2020 įvertinimo ir naujosios ES Bioįvairovės strategijos 2030 rengimo procesas; priemonės kovai su miškų plotų mažėjimu pasaulyje ir eilė kitų svarbių klausimų. [Posėdžio medžiaga čia...>>>]

Kadangi Europos Sąjungos politinėje erdvėje- naujų iššūkių bei laukiančių permainų atmosfera, tai diskusijose gan daug neapibrėžtumo. Naujasis ES Parlamentas jau pilnai įsivažiavęs su darbai, tuo tarpu naujosios Europos Komisijos darbo pradžia nusikelia dar mažiausiai mėnesiui. Išrinktosios Europos Komisijos prezidentės Ursulos Gertrud von der Leyen komanda vis dar negali perimti vadovavimo į savo rankas, nes dar ne visi komisarai yra praėję ES Parlamento filtrą.  Tad nusikeliai ir visi kiti sprendimai. Kartu su tuo neapibrėžtumą dar didina neaiškumai su britų (ne)pasitraukimu iš ES. Ne tik naujoji finansinė perspektyva, naujasis ES biudžetas, tačiau ir daugelis svarbių strateginių dokumentų turi būti atnaujinti, kad jų pagrindu būtų galima koordinuoti veiklas bei finansus nuo 2021 metų.

Miškų sektoriui svarbių dokumentų tarpe derėtų paminėti iki 2020 galiojančias dabartinę ES Miškų strategiją ir jos priemonių įgyvendinimo planą, ES Bioįvairovės apsaugos strategiją, kovą su klimato kaita reglamentuojančius teisės aktus ir t.t. Ir visam tam svarbų foną užduoda išrinktosios Europos Komisijos prezidentės Ursulos Gertrud von der Leyen ambicija per pirmąsias 100 EK darbo dienų patvirtinti esminius prioritetus Komisijos darbui apibrėšiantį naująjį  Žąliąjį Susitarimą Europai (European Green Deal). Kas bus įtraukta į šį susitarimą- turės prioritetą. Tad dabar ir vyksta užkulsiniai debatai- kas, kurios sritys bei su jomis susiję strategijos,  pateks į prioritetus. 

Tam aktyviai ruošiamasi. Pavyzdžiui:

Sekite operatyviai atnaujinamas naujienas mūsų asociacijos paskyroje soc.tinkle Facebook:

Eksperto teisėmis posėdyje dalyvavo LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, deleguotas per Europos žemės savininkų organizaciją (ELO) atstovauti žemės ir miškų savininkų interesus. Reguliariai organizuojamus Miškų ir medžio kamštienos SDG posėdžius kuruoja ES Žemės ūkio ir Kaimo plėtros Generalinis direktoratas. (DG AGRI).

 ___