Naujienos

2020 - 02 - 04

Kinija rengiasi uždrausti prekiauti ir naudoti neteisėtai gaunamą medieną

Kinija, būdama didžiausia medienos importuotoja pasaulyje, pirmą kartą nuo 1998 metų rengiasi keisti savo Miškų įstatymą, siūlomomis pataisomis siekiama nustatyti draudimą pirkti, gabenti ir (arba) perdirbti nelegaliai gautą medieną, taip pat imtis priemonių užtikrinti medienos tiekimo atsekamumą. Planuojama nustatyti, kad mediena iš nelegalių šaltinių neturėtų būti perkama, o miškų tarnybos galės tokią medieną konfiskuoti (tačiau- tik turėdami įrodymų, kad mediena yra iš neteisėto šaltinio). Neaišku, kaip Kinija įgyvendins draudimą, tačiau akivaizdu, kad tai gali esmingai įtakoti medienos pramonę ir iš to kylančius pokyčius pasaulinėje medienos rinkoje.

Nesenai skelbtame  „Bloomberg Environment“ straipsnyje ekspertai atkreipė dėmesį, kad kinams kai kurias įstatymo nuostatas gali būti sunku įgyvendinti praktikoje [plačiau- čia...>>>].

Nepaisant abejonių dėl planuojamų draudimų praktinio įgyvendinimo, Kinijos, kaip didžiausios pasaulyje medienos importuotojos ir pagrindinio perdirbimo centro, įsipareigojimai padėtų paspartinti pasaulinius veiksmus kovos su klimato kaita srityje. Tikimasi, kad galutinė įstatymo versija bus paskelbta anksčiau, nei Kinija surengs 15-ąją JT Konvencijos dėl biologinės įvairovės šalių konferenciją š.m. spalio mėn. Kunmingo mieste. 

Vienai galingiausių pasaulio supervalstybių, valdomai komunistų partijos, pastaruosius 20 metų buvo nuolat priekaištaujama dėl nelegalios prekybos mediena- kad Kinija yra vienintelė didžiausia tarptautinė nelegalios medienos vartotoja. 

Kinija dabar yra viena didžiausių tarptautinės nelegalios medienos vartotojų, masiškai importuojanti organizuotų nusikalstamų sindikatų pavogtą medieną. Nors Kinija ėmėsi ryžtingų ir pagirtinų žingsnių, kad apsaugotų ir atkurtų savo miškus, ji tuo pat metu sparčiais tempai vystė galingą medienos perdirbimo pramonę, kuri didžiąją dalį reikalingų žaliavų importuoja.

Plačiau- dar 2012 m. paskelbta JK Aplinkos tyrimų agentūros ataskaita - Apetitas naikinti: Kinijos prekyba nelegalia mediena .

Parengta pagal užsienio spaudos pranešimus.