Naujienos

2020 - 03 - 03

Seminarų ciklas: „Geroji ES paramos praktika miškų ūkyje ir galimybės ją pritaikyti privačių miškų savininkams"

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. liepos mėn. dalyvauja projekte „Miškininkystės, kaip alternatyvios žemės ūkio veiklos, plėtra ir gerosios patirties sklaida“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „TECHNINĖ PAGALBA“ veiklos sritį „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“.

 

Projekto dėka, pasitelkiant patyrusius specialistus, siekiama pasidalinti gerąja patirtimi, suteikti savininkams kuo daugiau teorinių bei praktinių žinių. 10 Lietuvos apskričių seminarų ciklas, 2 konferencijos bei paroda labai prisidės prie projekto įgyvendinimo pagrindinių tikslų - miško ir žemės savininkų skatintino darnaus ūkininkavimo ir aktyvesnio dalyvavimo kaimo plėtroje, bei naujų inovacijų skatinimo ūkiuose.

Š. m. sausio 21d. - vasario 28 d. 10-yje Lietuvos apskričių: Kauno, Tauragės, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus ir Telšių įvyko seminarų ciklas:  „Geroji ES paramos praktika miškų ūkyje ir galimybės ją pritaikyti privačių miškų savininkams".

Seminaruose dalyvavusieji miško ir žemės savininkai, kaip vieną iš jiems reikalingiausių, priemonių nurodė miško įveisimo programą. Aptariant šią priemonę, daugeliui seminarų dalyvių kilo klausimų dėl to, kaip miško įveisimo projektus rengiantys miškininkai, parenka tinkamiausias medžių rūšis. Kokios galimos sankcijos, jei pasodintas miškas nepasiekė privalomų rodiklių. Didžioji dalis susidomėjusiųjų šia priemone, viena iš šios priemonės populiarumo sumažėjimu įvardijo sumažėjusias įveisimo išmokas ir miškų urėdijų medelynuose esantį nepakankamą kiekį sodmenų.

Daugeliui miško savininkų taip pat labai aktuali buvo jaunuolynų ugdymui skirta parama. Domėtasi ar tikrai šiame paramos mokėjimo periode nebereikalaujam pateikti išlaidas įrodančių ir pateisinančių dokumentų, kokius dokumentus reikia pateikti atlikus darbus, kas vertina atliktų ugdymo darbų kokybę. Taip pat aktyviai aiškintasi, kaip pačiam miško savininkui žinoti kurie sklypai gali pretenduoti į paramą.

Romas Kupstaitis

Gvildenant Natura 2000 paramos klausimą seminare dalyvavusi Taujėnų seniūnijos (kurios didžioji dalis patenka į Taujėnų-Užulėnio bisferos poligono teritoriją) darbuotoja džiaugėsi, kad buvo miškininko specialisto išsamiau paaiškinta, kaip jai padėti užpildyti pasėlių deklaraciją, kai sistema pasiūlo kelis, tai pačiai teritorijai tinkančius, pasėlių kodus.

Aptariant „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ miško ir žemės savininkai akcentavo, kad šiuo metu pačiam miško savininkui labai sunku identifikuoti ar jis turi galimybę kreiptis paramos, nes nėra konkrečiai nurodyta už kokius biotinius veiksnius yra skiriam parama, kaip pvz. ar bebrų pažeisto miško savininkas yra tinkamas paramai gauti.

Daugelis seminarų dalyvių aptariant seminaro temas nurodė, kad sunkumų naudojantis ES parama miškininkystės sektoriuje kyla dėl to, jog paramai skirti taisykles ruošia ŽŪM specialistai, o ūkininkavimą miškuose reglamentuoja AM rengti teisės aktai.

Kaip nauja priemonė, kuri galėtų atsirasti 2021-2027 periode, miško ir žemės savininkai nurodė apsaugos priemonių (repelentų) nuo žvėrių daromos žalos priemonių kompensavimą ir mišką atsodinusiems savininkams. Beje, paramos šioms priemonėms įsigyti pasigedo ir norėję pasinaudoti parama pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Akcentavę, kad buvo mažai informacijos apie priemonę „Smulkių ūkių bendradarbiavimas“ nemažai tiek miško, tiek žemės savininkų išreiškė norą, kad minėta priemonė būtu numatyta ir 2021-2027 KPF programoje.

Tačiau, kone 100 proc. seminaruose dalyvavusiųjų nurodė, kad tokio pobūdžio, kaip šie seminarai, kuriuose apžvelgiami pagrindiniai paramos aspektai, yra galimybė padiskutuoti, pasikonsultuoti asmeniškai - yra jiems pati naudingiausia tiek paramos viešinimui, tiek paramos įsisavinimo didinimui, tiek švietimui skirta priemonė.   

  


Seminarų tipinė programa:

08.00 - 08.30 val. Dalyvių registracija, kava.

08.30 – 09.30 val. Bendra ES paramos apžvalga 2014-2020 m.

09.30 – 10.30 val. Parama miško veisimui: kaip populiarinti priemonę?

10.30 - 11:30 val. Natura 2000 miškuose, neišnaudotos galimybės ir problemos.

11:30 – 12:30 val. Kooperacija, ar galima ją pritaikyti miškininkystės sektoriuje?

12:30 – 13:30 val. Pietūs.

13:30 – 14:30 val. Smulkių ūkių bendradarbiavimas: priemonė apie kurią mažai žino miško savininkai.

14:30 – 16:00 val. Diskusija: ko tikimasi iš naujojo programavimo laikotarpio?

16:30:17:00 val. Rezultatų apibendrinimas, kontaktų apsikeitimas, kavos pertrauka.

17.00 – Seminaro pabaiga.