Naujienos

2020 - 05 - 08

Blogos ir geros žinios miškų savininkams iš LR žemės ūkio ministerijos

Šį penktadienį (2020-05-08) surengtame Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje išgirdome ir blogų, ir gerų naujienų miškų savininkams. Vienas iš svarbių spręstų klausimų- lėšų perskirstymas. Komiteto nariai pritarė ŽŪM pasiūlymui nuimti 9 mln. EUR iš miškų įveisimui skirtos priemonės perskirstant tas lėšas žemdirbiams. Ši naujiena bloga.

Bloga naujiena. Miškų sektoriui tai ženkli netektis, nes tai panaši suma, kurią Aplinkos ministerija susirenka iš visų privačių miškų per 3 metus iš to nelemto 5 proc. mokesčio. Bet suprantama ir žemės ūkio ministro pozicija, kadangi ŽŪM įvertinimu laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų miškininkystės priemonėms liks net ~32 mln.EUR.

Kad priemonės padarytos tokios biurokratiškos ir nelanksčios, o ministerijų biurokratai nesugeba/nesiima jų keisti- viso šio finansinio laikotarpio bėda.

Geros naujienos.

Didės įkainiai jaunuolynų ugdymui. Tad teigiamas dalykas iš viso to, kad Stebėsenos komitetas pritarė LMSA pirmininko Algio Gaižučio  pasiūlymui (o žemės ūkio ministras Andrius Palionis įsipareigojo įgyvendinti), kad būtų padidinti įkainiai jaunuolynų ugdymo priemonei bent 80 EUR/ha (gal ir daugiau). Dar reikės praeiti formalias procedūras, pateikti detalius skaičiavimus, gauti Europos Komisijos aprobavimą, tačiau tikimės gero rezultato artimiausiu metu.

Dar vienas geras šiandienos sprendimas- dėl miškininkystės įtraukimo į nacionalinį sąskaitų apmokėjimą.

Šiuo metu KPP jau yra nustatyta galimybė taikyti nacionalinį sąskaitų apmokėjimo būdą ar išankstinį mokėjimą keletui KPP investicinių priemonių. Šie išankstiniai mokėjimai yra atliekami iš nacionalinio biudžeto. Lietuvos Respublikoje paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) verslo sektoriui taikomi finansinių paslaugų apribojimai, dėl kurių gali sutrikti žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių, taip pat kitų įmonių, plėtojančių verslą kaime, pinigų srautai, sumažėti įmonių likvidumas, atsirasti apyvartinių lėšų trūkumas. Dėl sutrikusių mokėjimų įmonės gali pritrūkti apyvartinių lėšų, dėl ko negalės užtikrinti tinkamo veiklos vykdymo, investuoti į naujus gamybos įrengimus ir t.t. Siekiant užtikrinti sklandesnį mokėjimo procesą, sumažinti vėluojančių atsiskaitymų riziką ir išvengti apyvartinio kapitalo trūkumo problemos siūloma ir ūkio subjektams, plėtojantiems verslą kaime ar vykdantiems miškininkystės veiklą, taikyti nacionalinį sąskaitų apmokėjimo būdą.

Taip pat pažymėtina, kad ryšium su COVID-19 sukeltais ekonominiais padariniais - prekių gamybos, vartojimo sumažėjimu, miškininkystės veiklą vykdantys subjektai gali susidurti su sumažėjusia žaliavinės medienos paklausa, mažėjančiomis kainomis, tai neigiamai įtakotų miškininkystės veikla užsiimančius subjektus. Dėl minėtos neapibrėžtos ekonominės situacijos, kredito įstaigos jau sugriežtino skolinimosi sąlygas, dėl to sumažėjo galimybės pasiskolinti reikiamą lėšų kiekį, reikalingą investicinių projektų įgyvendinimui.

Be to, nacionalinio sąskaitų apmokėjimo būdo taikymas sudarytų sąlygas paramos gavėjams greičiau atsiskaityti su prekių ir paslaugų teikėjais, darbų vykdytojais bei išvengti darbų ar paslaugų vykdymo sutarčių nutraukimo, tuo pačiu paspartintų projektų įgyvendinimą, taip pat tokiu būdu būtų netiesiogiai prisidedama ir prie ekonominės padėties šalyje stabilizavimo.

Atsižvelgiant į tai, siūloma nustatyti galimybę taikyti nacionalinį sąskaitų apmokėjimo būdą šioms priemonėms:

Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Investicijos į miškininkystės technologijas“ ir priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“.

Ir dar viena gera žinia- žemės ūkio ministas Andrius Palionis įsipareigojo artimiausio pasitarimo su Aplinkos ministerijos vadovybe metu aptarti paramos miškų savininkams priemones.

Sekite naujienas LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook: