Naujienos

2020 - 08 - 01

VMT paskelbė Mokslinės – praktinės konferencijos „50-ies metų Nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“ pranešimų vaizdo įrašus

Valstybinės miškų tarnyba paskelbė video įrašus pranešimų, darytų š.m. metų vasario 25 d. įvykusioje  konferencijoje „Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, skirtoje pasidalinti per ilgą inventorizacijos gyvavimo laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, miškuose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti kylančius iššūkius.  

 

Konferencijos metu pristatyta miškų inventorizacijos istorija ir raida Lietuvoje, pasidalinta prisiminimais apie pirmuosius matavimus, vykdytus dar 1969 m., ir apie pirmosios inventorizacijos rezultatų panaudojimą tolesnėms inventorizacijoms reikalingų normatyvų kūrime. Supažindinta ir su dabartiniu metu vykdomos nepertraukiamos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų rinkimo metodika, surenkamų duomenų įvairove, jų patikimumu. Pasidalinta informacija apie miško išteklių - miško ploto, medžių tūrio, bendrojo medynų našumo, negyvos medienos kiekio - pokyčius Lietuvos miškuose, medynų rūšinės sudėties kaitą, medžių būklę ir įvairius inventorizacijos metu aptinkamus medžių pažeidimus. Konferencijoje didelis dėmesys skirtas nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų panaudojimui: pranešėjai supažindino konferencijos dalyvius su inventorizacijos duomenų svarba vertinant Lietuvos miškų našumą bei jo panaudojimą, apskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje, duomenų naudojimą moksliniuose tyrimuose.

1. Atidarymas

2. Atrankinių miškų inventorizacijų raida Lietuvoje (prof. A. Kuliešis)

3. Miškų statistinės informacijos rinkimas ir jos kokybė (M. Eigirdas)

4. Miškų ištekliai ir jų kaita (dr. A. Kasperavičius)

5. Miškų biologinė įvairovė ir jų būklė (G. Kulbokas)

6. Miškotvarka valstybiniuose miškuose šiandien ir rytoj (M. Lynikas)

7. NMI atspindys VDU ŽŪ akademijos mokslo darbuose (prof. E. Petrauskas)

8. Nacionalinė miškų inventorizacija moksliniams tyrimams (dr. V. Stakėnas)

9. Miškų vaidmuo klimato kaitos švelninimo kontekste (V. Kazanavičiūtė)

10. Miškininkystės pamokos ir miškų inventorizacijos ateitis Lietuvoje (prof. A. Kuliešis)

11. Ekspertų diskusija. Moderuoja – dr. A. Kasperavičius

...