Naujienos

2020 - 09 - 03

Aplinkos ministerija toliau kovoja su ES parama miškininkystei

Nuo rugsėjo pradžios įsigaliojo du aplinkos ministro įsakymais tvirtinami svarbūs teisės aktų - Miško kirtimų taisyklių ir Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatų- pakeitimai. Šiuose gan dažnai kaitaliojamų miškininkystės veiklą reguliuojančių taisyklių pakeitimuose yra ir tikrai reikalingų dalykų, tačiau viską gadina trumparegiškas pakeitimų rengėjų užsispyrimas kuo stipriau suvaržyti veiklą tų, kurie pasiryžo pasinaudoti ES parama miškams. Ar tai būtų naujų miškų įveisimas, ar kalbama apie jaunuolynų ugdymą. Jei tikslas yra atgrąsyti miško ir žemės savininkus imtis naujų miškų veisimo savo valdose, ar vykdyti priežiūros priemones- einama tinkamu keliu. Tik kam tuomet aukščiausiame politiniame lygmenyje pliurpiama apie šalies miškingumo didinimą, kasmet įveisiant po 8 tūkst.ha naujų miškų, miškų ūkio konkurencingumo didinimą, biurokratinės naštos mažinimą...

Miško kirtimo taisyklių skubiais pakeitimais 2 metais padidinamas amžius, nuo kada galima pradėti auginti minkštųjų lapuočių jaunuolynus, o iki tol miškų savininkai įpareigojami vykdyti įveistų kultūrų priežiūrą iki prasidės ugdymo kirtimai. Atrodytų, nieko čia tokio, tik du metai ir terminų ekvilibristika. Tačiau esmė ta, kad šiam sunkiam, reikalingam ir nemažų sąnaudų reikalaujančiam darbui paskatinti yra numatyta galimybė pasinaudoti ES parama [ po didelių pastangų ir tvirto žemės ūkio ministro Andriaus Palionio palaikymo paramos sąlygos nesenai buvo pagaliau pagerintos, plačiau čia...>>>],  naujomis pagerintomis sąlygomis NMA nuo liepos vidurio iki rugsėjo 14 d.vykdo paraiškų surinkimą jaunuolynų ugdymui, o AM viduryje šito keičia reglamentavimo sąlygas... Tuo tarpu paramos miškų sričiai lėšos (dėl nepalankių sąlygų ir buvusių mažų išmokų) visą finansinį Kaimo plėtros programos 2014-2020 laikotarpį yra neišnaudojamos ir kaskart dešimtimis milijonų perskirstomos nukreipiant žemdirbių išmokoms.

LMSA iš anksto atkreipėme AM dėmesį į kylančias problemas [LMSA raštas Nr.45 ], tačiau supratimo nesulaukėme jokio...

Analogiškai ir su Miškų įveisimo ir atkūrimo nuostatais.

Kad daug nekomentuoti - susipažinkite su LMSA dar kovo mėn. Aplinkos ministerijai teiktomis pastabomis ir pasiūlymais [LMSA raštas Nr. 23], AM atsakymu [čia...>>>] ir dar vienu raštu, kuriame prašėme netvirytinti ginčytinų nuostatų [LMSA raštas Nr. 47]