Naujienos

2020 - 09 - 15

Tarptautinė konferencija ir verslo kontaktų užmezgimo renginys "Bio-based Industries Fast Forward"

2020 m. Rugsėjo 17 d. „BalticBiomass4Value“ projekto konsorciumas maloniai kviečia verslo įmones ir kitas biologinės ekonomikos suinteresuotąsias šalis dalyvauti tarptautiniame konferencijų ir verslo tinklų renginyje „Bio-based Industries Fast Forward“. Renginys vyks praktiškai, kai dalis dalyvių iš Lietuvos susirinks į Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją Kaune.

 

Pagrindinis šio renginio tikslas yra pristatyti tvarios biologinės pramonės plėtros galimybes Baltijos jūros regione ir už jos ribų, taip pat sudaryti verslo įmonėms galimybę užmegzti naudingus kontaktus inicijuojant ekologiško verslo plėtros projektus.

Išsamiau: