Naujienos

2020 - 10 - 27

LMSA pastabos Prezidentūrai dėl valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir priežiūros

Atsiliepdami į Prezidentūros paklausimą, pateikiame Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) narių išsakytus pastebėjimus ir pasiūlymus dėl valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir priežiūros. [LMSA raštas Nr.51...>>>]

 

Rašte išsakome asociacijos narių apibendrintus pastebėjimus dėl:

 

1) su Žemės reforma ir Nuosavybės atkūrimu susijusių problemų;

2) nenaudojamos valstybinės žemės priežiūros;

3) neapskaitytos valstybinės žemės;

4) žemės mokesčio tarifų nustatymo;

5) būtinybės užtikrinant lygiateisiškumo principą (vienodas sąlygas) žemės nuomos rinkoje;

6) problematiško reglamentavimo įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimui, siekiant racionalios žemėnaudos;

7) miestų pakraščiuose valstybinėje žemėje  esantčių melioracijos griovių bei paviršinių (lietaus) nuotekų griovių;

8) teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tvirtinimo, statybos leidimų išdavimo valstybinėje žemėje;

9) painiavos tarp skirtingų valstybės valdomų kadastrų, jų nesuderinamumo.

 

Tikimės, kad į išsakytas pastabas ir pasiūlymus bus atsižvelgta.

LMSA inf.