Naujienos

2020 - 10 - 30

Europos Komisija patvirtino LULUCF miško atskaitos lygius ES valstybėms

Europos Komisija šį trečiadienį (2020-10-28) deleguotu aktu patvirtino kiekvienai valstybei narei miškų atskaitos lygius (Forest Reference Levels - FRL), kurie bus taikomi 2021- 2025 m. laikotarpiui. FRL yra atskaitos taškas apskaičiuojant kiekvienoje valstybėje narėje esančių miškų absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir balannsą. Paprasčiau kalbant, kiekvienai valstybei nustatomas leistinas miško kirtimų apimčių lygmuo (remiantis 2000–2009 m. miškų naudojimo duomenimis), kurį viršijus valstybei tektų papildomai įsigyti tašos leidimų padengti kitų ūkio sektorių ŠESD emisijas. Tad - kuo šis sprendimas svarbus miškų savininkams ir šalies miškų ūkiui.


Skelbiama, kad dabar deleguotasis aktas du mėnesius bus derinamas su ES Vadovų Taryba ir Europos Parlamentu. Po suderinimo aktas paskelbiamas Oficialiajame leidinyje ir įsigalioja po 20 dienų. Išsamiau- EK pranešime čia...>>>

Miško atskaitos lygiai buvo apskaičiuoti, kad atspindėtų žemės naudojimo, žemės paskirties keitimo ir miškininkystės (land-use, land-use change and forestry - LULUCF) sektoriaus indėlį į ES 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslą. Remiantis 2000–2009 m. duomenimis, buvo apskaičiuota pusiausvyra tarp CO2 išmetimo ir absorbcijos LULUCF sektoriuje, įskaitant iškirstų medienos produktų saugojimą, kad kiekvienai valstybei narei būtų suteiktas nacionalinis skaičius, pagal kurį būtų galima atspindėti jų būsimas ŠESD emisijas ir absorbciją miškuose. Šie lygiai nėra tikslai ar prognozės, jie yra kiekvienos valstybės narės potencialas atspindėti miškų gebėjimą absorbuoti anglį ateityje. FRL galima laikyti lyginamuoju indeksu, kurio pagalba valstybių narių rezultatai miškų klimato srityje vertinami penkerių metų laikotarpiais.

Tik paskelbusi deleguotą aktą dėl miškų atskaitos lygių, jau sekančią dieną- spalio 29- Europos Komisija paskelbė konsultacijas dėl veiksmų plano siekiant peržiūrėti LULUCF reglamentą ir nustatyti naujus ŠESD emisijų mažinimo tikslus 2030 metams. Savo metiniame pranešime [State of the Union 2020] EK Prezidentė Ursula von der Leyen paskelbė apie  planą to sumažinti ES ŠĘSD emisijas mažiausiai  55 % iki 2030.

Koks bus šių ES iniciatyvų poveikis miškų savininkams ir miškų ūkiui- nėra iki galo aišku. FRL skaičiuojami ir ataskaitos pateikiamos nacionaliniu lygiu. Tai yra ES Komisijos ir valstybės narės susitarimas. LULUCF reglamentas palieka atvirą klausimą-kokios bus pasekmės, jei valstybė narė negalės suderinti savo LULUCF sektoriaus veiksmų pagal sutartą FRL. Taip pat neaišku, kaip FRL paveiks privačių miškų savininkus ir jų valdymo praktiką. Labiausiai tikėtina, kad valstybės narės nukreips savo nacionalinę klimato ir miškų politiką ta linkme, kad šalis atitiktų savo miško atskaitos lygmenį. 

Turint omenyje ambicingą ES tikslą šio amžiaus viduryje pasiekti ŠESD emisijų atžvilgiu neutralią ekonomiką (t.y., kai išmetamas ŠESD kiekis negali viršyti absorbuojamo ŠESD kiekio) ir mažėjantį anglies absorbavimą miškuose, ekspertų buvo pastebėta, kad ES šalys turės ieškoti ne tik papildomų priemonių ŠESD išmetimams mažinti, bet ir absorbcijai didinti.

EK prezidentė atsako į klausimus apie ES politiką. Šiame video-  Europos Komisijos prezidentė Ursula Gertrud von der Leyen atsako į klausimą apie ES sprendimus miškų politikos srityje: